Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

OB-omsorg

Lomma kommun erbjuder omsorg för barn under den tid då fritidshem och förskola inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete.

OB-omsorg på Smultrongårdens förskola

För er som arbetar på obekväma tider erbjuder Lomma kommun omsorg till era barn mellan klockan 18.30-21.30 på vardagar och 6.30-21.30 på helger och röda dagar.

Omsorgen bedrivs på Smultrongårdens förskola och bedrivs för barn i förskola och skola mellan 1-12 år. Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” i någon av verksamheterna på Smultrongården.

Om barnen är placerade på annan förskola behöver vårdnadshavare själv ansvara för förflyttningen till Smultrongården. Lomma kommun ombesörjer hämtning från ordinarie kommunalt fritidshem.

Skolbarn som går på skolorna i Lomma hämtar vi till fots eller med elcykel på respektive skolenhet. Vi har kontakt med överlämnande personal på skolan.

På helgen lämnar och hämtar vårdnadshavarna själva barnen på Smultrongården.

Vad gör vi i verksamheten?

Verksamheten bedriver ingen undervisning och utbildning. Det är barnens fritid och vi ser därför till att barnen får en väl avvägd rytm efter deras behov.

Barnens behov och intresse är i centrum. Det ska vara kul att vara på enheten och vi hittar på olika lekar och aktiviteter tillsammans med barnen, både inomhus och utomhus. Vi har god tillgång till böcker och material för skapande. Ibland då tillfälle ges gör vi utflykter i närområdet.

Vad gäller kring kost?

Vi serverar såväl frukost som lunch, mellanmål och kvällsmiddag. Maten lagas av Smultrongårdens kock och värms upp på avdelningen. Möjlighet till att få specialkost finns och ibland kan barnen välja vad de är mest sugna på av de måltider som finns just då.

Ibland, där barnen önskar, kan vi baka eget bröd till frukost eller mellanmål.

Önskar ni en plats?

Ansökan för att få en plats ska göras minst en månad innan omsorg önskas. Arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Eva Dahlberg

Senast uppdaterad: