Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Så kan du hjälpa andra

Är du orolig för ett barn?

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta kommunen och göra en orosanmälan eller få råd om du känner dig osäker på om en anmälan bör göras eller inte.

Är du orolig för ett barn?

Familjehem och jourhem

Vi söker familjehem till barn, unga och vuxna som har en funktionsnedsättning och/eller som på grund av sociala skäl behöver stöd av andra familjer/personer.

Familjehem och jourhem

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Emma Pihl
Senast uppdaterad: