BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

BiFF är en kort utbildning på tre tillfällen i små grupper för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

Utbildningsprogrammet är framtaget av Rädda Barnen och huvudfrågan i utbildningen är: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Exempel på teman:

  • Vilka förändringar innebär en separation för barnet?
  • Vilka behov behöver barnet få tillgodosedda?
  • Hur kan jag förstå mitt barns reaktioner

Till hösten planerar vi att starta igång BiFF i Lomma. Verkar detta intressant eller om ni vill få mer information, så kontakta oss.

BiFF är ett samarbete mellan familjerättssocionomer och familjebehandlare.

Kontaktuppgifter

Ingrid Ekholm Ydreborg

Familjerättssocionom

040-641 12 92

Christina Andersson

Familjerättssocionom

040-641 12 26

Sidansvarig: Felicia Mellgren Sandkvist

Senast uppdaterad: