Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lommabanan

I december år 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 6 på morgonen och ungefär klockan 24 på natten. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan.

Lommabanan stängd på grund av ombyggnad

Lommabanan kommer, med anledning av ombyggnad för införandet av Pågatågstrafik i december 2020 fram till dess, att vara avstängd för ordinarie tågtrafik under två perioder. Första avstängningen har pågått sedan slutet av 2018 och avslutas vecka 15 år 2019. Andra avstängningen sker från vecka 19 år 2020 till vecka 34 år 2020.

Trafikverket kommer att informera boende i Lomma innan arbetet med att bygga plattformar drar igång. Persontrafik på Lommabanan ska underlätta för invånarna att pendla till och från Lomma, samt möjliggöra för hållbara resor. Det går att följa arbetet med Lommabanan på trafikverket.se/lommabanan.

Även om Lommabanan under dessa perioder inte kommer att trafikeras av ordinarie tågtrafik är det arbetsfordon som kör på rälsen och det är fortsatt förbjudet att beträda spåren.

På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och Flädie. Detta kan bli aktuellt tidigast år 2024-2025.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö central till sju minuter. Det kan jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Karta över kommande tågstation i Lomma.

Klicka på bilden för att förstora.

Aktuellt arbete kring stationsområdet i Lomma

Den planskilda korsningen mellan Vinstorpsvägen och Lommabanan blev klar i slutet av 2017.

Arbete pågår nu så att stationsområdet ska vara klart att använda när persontågstrafiken startar i december 2020. Utrymme för angöring och parkering av cyklar och bilar ska ordnas, gångvägar och grönytor ska anläggas. Under 2019 kommer själva arbetet med plattformar och andra delar av själva järnvägsanläggningen att påbörjas.

Förändringar i busstrafiken i Lomma tätort

I december 2019 kommer vissa förändringar att ske av busstrafiken i Lomma tätort.

Linje 132 Löddeköpinge-Borgeby-Bjärred-Lomma-Malmö kommer att få ändrad körsträcka. Efter Lomma Hamn kommer bussarna att stanna vid den nybyggda hållplatsen vid stationen och sedan fortsätta Vinstorpsvägen ut till E6, där den via en nybyggd påfart för enbart bussar fortsätter på motorvägen in mot Malmö. Detta innebär en snabbare resa till och från Malmö jämfört med dagens busstrafik. Turtätheten ska också bli bättre jämfört med dagens timmestrafik.

I Lomma tätort kommer linje 139 återigen att trafikera Vinstorpsvägen och stanna vid den nybyggda hållplatsen vid stationen.

I december 2020, i samband med att persontåg återigen stannar vid stationen i Lomma, kan det bli förändringar av turtätheten för vissa av busslinjerna i kommunen.

Fakta och bakgrund

Lommabanan går mellan Kävlinge i norr och Arlöv i söder. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades ner år 1983 och sedan dess finns inga persontåg som stannar på stationer längs banan.

Sedan flera år tillbaka finns en överenskommelse mellan staten/trafikverket, region Skåne och berörda kommuner om att rusta upp Lommabanan för persontågstrafik. I denna första etapp ingår två stationer, Furulund och Lomma, vilka ska öppnas för trafik i december 2020.

Kommunerna finansierar stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne svarar för kostnaderna för ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

I maj 2018 fastställde regeringen en ny nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I denna ingår ytterligare satsningar på Lommabanan för att ge möjlighet till halvtimmestrafik. Denna kapacitetsutbyggnad finansieras gemensamt av staten genom trafikverket och regionen samt berörda kommuner. Diskussioner förs nu mellan Trafikverket och Lomma kommun om att två nya tågstationer, i Alnarp och Flädie, ska ingå i denna andra utbyggnadsetapp av Lommabanan. Utgångspunkten är här att kommunen till 100 % svarar för kostnaden för att anlägga dessa stationer.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-02-11