Ta tåget till och från Lomma!

Ta tåget till och från Lomma. På bara sju minuter kan du åka från Lomma C till Malmö C eller resa till Furulund och Kävlinge.

Två stationer på gång

Tågstationen i Lomma var först ut i en långsiktig satsning mot ett hållbarare samhälle. 2026 är ambitionen att två tågstationer till är igång – Flädie och Alnarp. Detta ritar om förutsättningarna för vår kommun på ett dramatiskt sätt. Lommabanan ger invånarna möjlighet till miljövänlig pendling och transport. 2026 kommer de flesta att ha max 15 minuters cykelväg till närmsta tågstation. I ett långsiktigt perspektiv ger detta fantastiska förutsättningar att resa tidseffektivt, hållbart och klimatsmart.

Unika möjligheter

Lommabanan ger också unika möjligheter för framtiden att utveckla våra samhällen på ett attraktivt och hållbart sätt kring tågstationerna, inte minst i Flädie och Alnarp. Etableringen av stationen i Flädie har påverkat framtida planer på hur den norra kommundelen ska växa. Stadsdelen Bjärreds vångar ska binda samman Bjärred och Borgeby och invånarna där får nära till stationen i Flädie. På sikt kan det bli aktuellt att utveckla samhällena i både Flädie och Fjelie.

Lomma kommun ligger mitt i en expansiv region och tre stationer på Lommabanan stärker Lomma kommuns position i regionen. De tre tågstationerna ger även ökade möjligheter till arbetspendling in till kommunen och skapar väldigt goda förutsättningar för verksamheter att etablera sig i vår kommun.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström

Senast uppdaterad: