Har du upplevt våld eller hot i din familj?
Går du igenom en mycket svår period
i ditt liv just nu?

Du kan få stöd och råd
om vart du ska vända dig
om du ringer socialtjänsten
i Lomma kommun på telefon
040-641 12 20 och 040-641 12 35 .

Kriscentrum Mellersta Skåne
mot våld i nära relationer
är en mottagning
för män, kvinnor och barn.

Mottagningen är till för dig
som blivit utsatt för hot eller våld,
och för dig som sett hot eller våld
eller för dig som utsatt någon annan
för hot eller våld.

Vi erbjuder:

 • samtalsstöd
 • rådgivning
 • krisbearbetning enskilt eller i grupp
 • kostnadsfria samtal

Vi har stor kunskap
om de här frågorna.
Vi berättar inte för någon annan
om det du berättar för oss.
Vi sparar inte det du berättar för oss
på datorn.

Kriscentrum för barn

Det finns också ett kriscentrum för barn.
Det heter Lysmasken.

Telefonnumret dit är 046-35 50 71.
Du kan ringa måndag till fredag,
klockan 11 till 12.
Om du ringer någon annan tid
kommer du till en telefonsvarare.
Då kan du prata in vad det är du vill.

Om du ska besöka Lysmasken är adressen:
Ringvägen 1, andra våningen.

E-post är kriscentrum@lund.se

Om du vill skicka brev är adressen:
Box 12 55, 221 05 Lund.

Sociala jouren Syd hanterar akuta problem
när övriga socialtjänsten är stängd.

Du når Sociala jouren Syd via 112.

Våld i nära relation

Våld ska inte vara en del av din vardag. Här hittar du som är utsatt för våld eller närstående till någon som du misstänker utsätts för våld information om vart du ska vända dig för att få stöd och hjälp.

Akut hjälp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring 112 om du befinner dig i akut fara. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kan drabbas

Mäns våld mot kvinnor är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Men våld förekommer också i andra relationsformer. Våld i nära relation sker mellan alla kön och alla åldrar och kan anta många former. Våldet tenderar ofta att bli allvarligare ju längre relationen pågår.

Om du behöver dölja att du har besökt denna sida, kan du läsa mer på polisens sida:
Så döljer du ditt besök på den här sidan Länk till annan webbplats.

En våldsam relation kan vara svår att ta sig ur. Om du inte kan ta dig ur våldet på egen hand finns det hjälp att få. Lomma kommun kan ge dig stöd, omsorg och ekonomisk hjälp. Det gäller oavsett om du är kvinna, man eller barn. Du är inte ensam.

När du ringer Kontakcenter på kommunen blir du kopplad till socialförvaltningen.

Hjälp att få

Du kan få råd och stöd för att förstå och ta dig ur din situation.

Vi kan hjälpa dig med:

 • rådgivning
 • stöd och uppbackning för att du ska kunna förändra din situation
 • praktisk hjälp i en akut situation
 • skydd
 • ekonomiskt bistånd.

Skyddat boende och personuppgifter

Om du har behov av akut skydd kan du få hjälp av socialförvaltningen att ordna skyddat boende.

När du kontaktar oss

Våra medarbetare har sekretess och vi anlitar tolk vid behov.

Våld är en handling som skadar, skrämmer eller kränker en annan person. Våld kan ta sig uttryck i olika former.

Psykiskt våld

Psykiskt våld består bland annat av hot om fysisk eller sexuellt våld, kränkande och nedvärderande uttalanden, kontrollerande beteende och isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad beröring och handling som skadar och orsakar fysisk smärta. Det kan vara knuffar, slag, sparkar, stryptag eller användande av vapen eller tillhyggen.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan handla om påtvingade sexuella handlingar, beröring och våldtäkt.

Materiellt våld

Materiellt våld kan innebära att förstöra eller hota om att förstöra gemensamma ägodelar, personliga tillhörigheter, barnens leksaker och att begränsa den andra personens ekonomiska utrymme.

Latent våld

Latent våld kan vara stark ilska och aggressivitet som visar upp sig genom exempelvis kroppshållning och kroppsuttryck som skapar rädsla och upplevs som hot om våldsamma konsekvenser. Detta formar våldsoffret att vara till lags.

Försummelse

Försummelse kan innehålla medvetet felaktig medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, bli lämnad utan hjälp och tillsyn i långa perioder. Det kan handla om vanvård och att hindra den utsatte från att uppsöka sjukvård.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld handlar om att inte gå tillgång till sin egna ekonomi, att ekonomin kontrolleras av utövaren. Det kan handla om att utövaren inte låter den utsatte få tillgång till den ega lönen utan att ge honom/henne veckopeng, att utövaren tecknar abonnemang i den utsattes namn, med mera.

Socialt våld

Socialt våld handlar om att våldutövaren isolerar den utsatte, som hindras från att träffa vänner, familj och att delta i olika sociala aktiviteter.

Funktionshinderrelaterat våld

Funktionshinderrelaterat våld är då våldet riktar sig direkt på den utsattes funktionsnedsättning.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtyck kan se ut på många olika sätt, men utmärkande är att det är planerat, kollektivt och att hederstänkande har en avgörande roll. Förtrycket sker i patriarkala system och handlar till största delen om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet, där handlingar ses som symboler för släktens heder. Våldet kan ta sig i uttryck såväl psykiskt som fysiskt, sexuellt och socialt. Ungdomar kan utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexuella läggning.

Det finns flera myndigheter, särskilda verksamheter och organisationer du kan höra av dig till om du blir utsatt för våld.

Kriscentrum i mellersta Skåne mot våld i nära relationer

Mottagningen är för personer som blivit utsatt, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld. Kriscentrum i mellersta Skåne erbjuder individuellt anpassad hjälp, samtalsstöd, rådgivning, krisbearbetning enskilt eller i grupp och det är kostnadsfritt.

Telefon: 046-35 50 71. Telefontider vardagar måndag-fredag klockan 11.00-12.00, i övrigt telefonsvarare. 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor. Linjen är öppen dygnet runt och samtalen är gratis. Här finns även information på andra språk.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren

Hjälper den som blivit utsatt för brott, blivit vittne till ett brott, är anhörig eller närstående. Samtalet kostar en markering från vanlig telefon, men är gratis från mobil.

Telefon: 0200-21 20 19

Polisen - inte akuta fall

Hör av dig till Polisen Länk till annan webbplats. om du vill göra en polisanmälan, lämna tips eller upplysningar.

Telefon: 114 14

Polisen - akuta fall

Om du befinner dig i akut fara eller någon är svårt skadad till följd av yttre våld eller annan orsak, ring omedelbart 112.

Välj att sluta

Telefonlinje till dig som riskerar att skada den du älskar.

Telefon: 020-55 56 66

TRIS - tjejers rätt i samhället

TRIS möter unga kvinnor och även män som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och riskerar att utsättas för hedersrelaterad våld och förtryck.

Telefon: 0774-40 66 00

Terrafem

Terrafem är en riksorganisation som erbjuder kvinnor och flickor med utländsk härkomst, utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld, stödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål samt kvalificerad juridisk rådgivning.

Telefon: 020-52 10 10

Kvinnojouren i Lund

Kvinnojouren i Lund vänder sig till kvinnor som blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling. Kvinnojouren erbjuder råd och stöd, praktiskt stöd, stöd i kontakt med myndigheter och anonymitet.

Telefon: 020-21 29 60

VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta)

Voov ger tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly.

Noomi Malmö

Noomi är en stödverksamhet i Malmö för våldsutsatta kvinnor, med fokus på de som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Människohandel och prostitution, Regionkoordinator Syd

Emma Turell
emma.turell@malmo.se

Elin Johansson
elin.johansson@malmo.se
0708-431230

Om du misstänker att någon utsätts för våld så är det viktigt att du vågar fråga och vågar bry dig. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med sin partner. Därför är det viktigt att du frågar flera gånger.

Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt! 

Brukar du tappa kontrollen? Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner eller någon i din familj?

Vill du förändras, ha hjälp med att hantera din svartsjuka eller andra negativa beteenden så finns det hjälp att få.

Socialtjänstens Mottag 040-641 10 00

Kriscentrum Mellersta Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 046-359 50 71

Välj att sluta Länk till annan webbplats. – nationell stödtelefon 02- 555 666

Här nedan finns mer information som kan hjälpa dig som är utsatt för våld i nära relation.

Här finns råd till dig som överväger att separera från en våldsam eller kränkande partner. Råden kan vara användbara om du lever med en våldsam partner, är på väg att separera eller har separerat. Det kan kännas svårt, men tänk på att det finns stöd att få.

Till dig som lever tillsammans med en våldsutövare

 • Lämna din partner. Varken du eller dina barn ska behöva tolerera våld. Våldet och kränkningarna sker vanligtvis allt oftare och blir allt grövre.
 • Berätta för någon, gärna en professionell person. Det ger dig perspektiv på tillvaron och hjälp att reda ut din situation.
 • För dagbok över våldet och kränkningarna så att du lättare kommer ihåg vad som hänt.
 • Uppsök läkarvård om du får skador, så att skadorna tas om hand och dokumenteras inför en eventuell polisanmälan.
 • Polisanmäl din partner.
 • Våld är brottsliga handlingar.
 • Förbered din flykt. Ha en väska packad med det nödvändigaste. Fråga om du kan komma akut till en närstående.
 • Tala med socialtjänsten eller en kvinnojour om skyddat boende.
 • Ha kontanter undangömda.
 • Kom överens om ett kodord tillsammans med någon du litar på som ska larma om ordet sägs.
 • Se till att din partner inte har uttagsrätt till dina konton.
 • Gör en lista på det du vill ha med dig vid en framtida separation.
 • Ställ dig i bostadskö.

Packningslista

Om du måste lämna hemmet akut kan det vara bra att ha med sig:

För dig

 • Id-kort och pass.
 • Kontanter, kreditkort, kontonummer.
 • Viktiga dokument, avtal, kontrakt, nycklar.
 • Mobiltelefon och mobilladdare.
 • Läkemedel.
 • Hygienartiklar, linser och glasögon.
 • Ombyteskläder och ombytesskor.
 • Ytterkläder.
 • Foton och viktiga minnessaker.

För barn

 • Läkemedel.
 • Napp, barnvagn med mera.
 • Viktiga leksaker, snuttefilt, gosedjur.
 • Skolschema, skolböcker och viktiga tider.
 • Hygienartiklar, glasögon.
 • Ombyteskläder och ombytesskor.
 • Ytterkläder.
 • Badkläder, gympakläder, regnkläder.

Till dig som lämnar en våldsam partner

 • Om du har behov av skydd kan du tillfälligt bo på ett skyddat boende eller hos en närstående om det är du som lämnar hemmet.
 • Sök egen bostad. Du kan begära kvarsittningsrätt på den gemensamma bostaden och använda den i bostadsbyte.
 • Du har rätt att ta med dig barnen om du bedömer att det är för deras bästa. En våldsam förälder har problem i sitt föräldraskap.
 • Du har rätt att ta med dig dina tillhörigheter. Om du inte får med dig allt kan du hämta det som är mindre viktigt senare.
 • Ändra din adress. Begär tillfällig eftersändning om du bor på ett skyddat boende.
 • Du kan ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten om du är i en svår ekonomisk situation.
 • Se till att din före detta partner inte har uttagsrätt till dina konton.
 • Säg upp avtal och kontrakt som står i ditt namn, annars kan du få betalningsanmärkningar om din före detta partner inte betalar.
 • Sjukanmäl dig om du inte orkar med att arbete. Tala med en läkare om sjukskrivning.

Till dig som separerat

 • Begränsa kontakten med din före detta partner. Det underlättar för dig att gå vidare i livet.
 • Prata med någon professionell för att bearbeta dina upplevelser och reda ut dina känslor och tankar om separationen.
 • Barn som upplevt våld i hemmet behöver eget stöd. Kontakta socialtjänsten för rådgivning.
 • Gör en polisanmälan. På så sätt kan våldet få ett slut, du kan få upprättelse och din partner kan ställas till svars för sina handlingar.
 • Begär ett målsägandebiträde om du polisanmäler så att du får juridiskt stöd under rättsprocessen.
 • Ansök om försörjningsstöd hos socialtjänsten och bostadsbidrag hos Försäkringskassan om du är i en svår ekonomisk situation.
 • Se till att barnbidrag sätts in på ditt konto om barnen bor med dig.
 • Ansök om underhållstöd hos försäkringskassan om barnen bor med dig.
 • Om du har skulder kan du få hjälp att göra upp en avbetalningsplan.
 • Kontakta en jurist eller socialtjänsten om du är oense med din före detta partner angående vårdnad, boende och umgänge för barnen.
 • Ansök om skilsmässa hos tingsrätten.
 • Begär bodelning om du inte får det du har rätt till.
 • Berätta för Migrationsverket om våldet om du är i Sverige på anknytning till din partner.
 • Begär tolk om du inte hör eller förstår svenska.

Om din före detta partner trakasserar och förföljer dig kan du ansöka om kontaktförbud hos polisen. Ett kontaktförbud innebär att din partner inte får ta kontakt med dig eller förfölja dig. Många kvinnor som beviljats kontaktförbud upplever att de får en tryggare tillvaro.

Om du vill veta mer om kontaktförbud kan du vända dig till polisen, telefon 040-114 14. Länk till annan webbplats.

Om du vill flytta till en ny bostad och inte vill att din före detta partner ska veta var du bor kan du ansöka om skyddade personuppgifter. Det finns tre olika sorters skyddsåtgärder som ger olika grader av skydd.

Om du vill veta mer om skyddade personuppgifter kan du vända dig till Skatteverket och be att få tala med någon som handlägger skydd av personuppgifter, telefon 0771-778 778

Sekretessmarkering

Sekretessmarkering skyddar din bostadsadress, personnummer och telefonnummer. Det innebär att en varningssignal kommer upp om någon efterfrågar dina personuppgifter. Sekretessmarkering kan du söka hos Skatteverket, och den gäller för ett år i taget.

Skyddad folkbokföring

Skyddad folkbokföring kan vara aktuell om du byter bostadsort. Det innebär att du kommer att stå kvar som folkbokförd på den gamla bostadsorten. Din post kommer då att gå till ett skattekontor i landet som sedan skickar posten vidare till din nya bostadsort. Skyddad folkbokföring kan du söka hos Försäkringskassan, och den gäller för högst tre år i taget.

Fingerade personuppgifter

Fingerade personuppgifter innebär att du kan använda dig av en annan identitet än din ursprungliga. För att du ska få fingerade personuppgifter krävs att du utsatts för ett särskilt allvarligt hot. För frågor om fingerade personuppgifter kontakta polisen.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: