Kulturgaranti

Expressteaterns föreställning Kära nån! Medverkande: Vidisha Mallik  & Victoria Dedekam

"Kära nån!" med Expressteatern, som alla elever i F-klass såg våren 2022

Vi vill att alla barn och unga ska få tillgång till kulturupplevelser. Därför garanteras alla barn i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan minst en professionell kulturupplevelse per läsår.

Kulturgarantin är ett politiskt beslut som innebär att alla elever i grundskolan samt 4- och 5-åringar i förskolan garanteras minst en professionell kulturupplevelse per läsår. Detta berör cirka 4 500 barn i Lomma kommun. Kulturupplevelsen sker på skoltid för att nå alla barn i kommunen. Målet är att eleverna ska nås av en variation av kulturyttringar genom sin skolgång som en självklar del av utbildningen.

Genom Kulturgarantin vill vi:

  • Ge alla barn lika möjlighet att ta del av ett rikt kulturutbud och ge barnen en ingång till kulturen som gemensam arena för samtal och reflektion.
  • Genom kulturupplevelser ge perspektiv på tillvaron och skapa förståelse för hur allt hänger ihop; individen, människorna, kulturen, samhället och historien.
  • Stärka kulturens roll i skolan och göra kulturen till en naturlig del av skolans lärande.
  • Ge barnen tillgång till fler språk och uttryckssätt än det talade och skrivna ordet.
  • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
  • Stimulera till fortsatt och fördjupat intresse för kultur.

Kulturombud

Urvalet av programpunkter sker i samråd med lärare och pedagoger som fått specialuppdrag att vara kulturombud.

Kulturkalender läsåret 2023/2024

Informationen om kultprogrammen skickas ut till alla skolor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Pontus Örnstrand
Senast uppdaterad: