Lomma kommun

Gatuarbete

Nu pågår två stora projekt som påverkar framkomligheten i centrala Lomma. Vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplan och Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma genom att bygga en ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

Nytt kommunhus och barn i förskola

I samband med EU-valet den 9 juni var det även folkomröstning gällande gymnasieskola/ kommunhus och förskoleklasser. Här kan du se de preliminära resultaten.

Vill du läsa mer om vad frågorna handlar om, gå till lomma.se/folkomröstning.

Valskylt

Den 9 juni 2024 ägde val till Europaparlamentet rum i Sverige. Se resultatet på val.se.

Du kan även läsa mer under lomma.se/val.

Service­meddelanden

Nyheter