Lomma kommun

Äldre herre kramas om av yngre man

Hjälper du någon i din närhet som är äldre eller långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt? Då kan du få hjälp av Anhörigstödet.

Höstens datum är nu satta och det är dags att anmäla sig til våra gruppträffar!

Illustration nya kommunhuset. Bild: Liljewall

Det är mycket som är på gång nu. En stor del av vår gatubelysning byts ut mot LED-armaturer. Det planeras för området Bjärreds vångar i norr och ett kvarter för framtiden med ny gymnasieskola och nytt kommunhus i Lomma. Läs mer under lomma.se/byggprojekt

Kartportal

Välkommen att upptäcka och utforska Lomma kommuns kartportal! Här hittar du kartor över bl.a. bad- och lekplatser, naturområden, offentliga toaletter, trygghetspunkter och grillplatser. Senaste nytillskott är vår 3D-karta!

Service­meddelanden

Nyheter