Lomma kommun

Gatuarbete

Nu pågår två stora projekt som påverkar framkomligheten i centrala Lomma. Vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplan och Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma genom att bygga en ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

Nytt kommunhus och barn i förskola

I samband med EU-valet den 9 juni är det även folkomröstning gällande gymnasieskola/ kommunhus och förskoleklasser.

Läs gärna mer om vad frågorna innebär och var du röstar.

Kartportal

Minskat elevunderlag gör att intaget till förskoleklass på Pilängskolan och Löddesnässkolan pausas från och med höstterminen 2024. Här finns svar på vanliga frågor om detta.

Service­meddelanden

Nyheter