Lomma kommun

Gatuarbete

Nu pågår två stora projekt som påverkar framkomligheten i centrala Lomma. Vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplan och Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma genom att bygga en ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

Nytt kommunhus och barn i förskola

I samband med EU-valet den 9 juni var det även folkomröstning gällande gymnasieskola/ kommunhus och förskoleklasser. Nu är resultaten klara, se resultaten här.

Vill du läsa mer om vad frågorna handlar om, gå till lomma.se/folkomröstning.

Valskylt

Under 19 juni och 31 juli förvandlas Kajgatan i Lomma hamn till en sommargågata med strosande turister och lokalbor, utökade uteserveringar och inbjudande möblering i en bilfri miljö. Dessutom anordnas flera aktiviteter på Sommargågatan. Ta del av programmet här!

Nyheter