Lomma kommun

Gatuarbete

Nu pågår två stora projekt som påverkar framkomligheten i centrala Lomma. Vi bygger om Ovalen till en cirkulationsplan och Kraftringen stärker fjärrvärmeleveranserna i Lomma genom att bygga en ringledning från Kraftringens kraftvärmeverk Återbruket.

Illustration nya kommunhuset. Bild: Liljewall

I centrala Lomma ska det byggas en gymnasieskola kombinerat med ett nytt kommunhus. Detaljplanen är antagen och en byggentreprenör utsedd. Följ projektet via lomma.se/kommunhuskvarter

Kartportal

Minskat elevunderlag gör att intaget till förskoleklass på Pilängsskolan och Löddesnässkolan pausas från och med höstterminen 2024. Här finns svar på vanliga frågor om detta.

Service­meddelanden

Nyheter