Nämnder

Fullmäktige har bestämt att kommunen ska ha sex nämnder som var och en ansvarar för olika delar av kommunens verksamhetsområde.

Förtroendevalda i nämnderna är valda av kommunfullmäktige.

Nämnderna har till uppgift att självständigt besluta i frågor som rör förvaltningen, det vill säga den fortlöpande verksamheten och i frågor inom ansvarsområdet som anges i respektive specialförfattning. Nämnderna har också beredande funktioner till kommunfullmäktige och ansvarar för att av fullmäktige fattade beslut verkställs.

Nämndernas respektive ansvarsområden framgår av de av fullmäktige fastställda reglementena för nämnderna.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm
Senast uppdaterad: