Servicemätning - Insikt

Lomma kommun deltar i Löpande Insikt. Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och den samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Följande myndighetsområden är med i undersökningen:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer vilket i Lomma kommun görs för områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Undersökningen går till på så sätt att Lomma kommun tar fram kontaktuppgifter till de företag, privatpersoner med flera som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under det senaste kvartalet. Uppgifterna lämnas sedan till ett företag, Markör, som skickar ut en enkät samt sammanställer resultaten.

SKR offentliggör vanligen de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat i månadsskiftet mellan april och maj året efter mätåret.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: