Kvalitetsarbete

Idag ser vi en förändring av medborgarnas krav på information, valfrihet, delaktighet och medbestämmande i den offentligt finansierade verksamheten. Utvecklingen ställer nya krav på kommunen. Krav som i ökad utsträckning innebär en bättre och utökad medborgardialog, ett ständigt effektiviseringsarbete och en hög kvalitet på de tjänster vi tillhandahåller.

Kommunens övergripande kvalitetsarbete skapar en grund för verksamheterna att arbeta vidare med sitt kvalitetsarbete utifrån den verksamhet man bedriver.

Kommunens övergripande kvalitetsarbete finns beskrivet i kommunens styrsystem.

Årligen genomförs en rad olika enkäter, utvärderingar och jämförelser i kommunen. De senaste åren har jämförelserna med andra kommuner ökat. En del utvärderingar och jämförelser sker på kommunnivå, men flertalet sker på verksamhetsnivå.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: