Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kallelser socialnämnden

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig.

Information enligt 23-25 §§ personuppgiftslagen (PuL) om behandling av personuppgifter:

Ändamålet med publicering av personuppgifter i kallelser från nämnden och dess utskott, är informationsspridning.

Socialnämnden är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som behandlats i strid med lagen (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej, och vilka uppgifter som i så fall behandlas (så kallat registerutdrag, 26 § PuL).

Mer om personuppgiftslagen finns att läsa på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.selänk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Adam Edvinsson
Senast uppdaterad: 2017-07-10