För att behålla hållplatser
för bussen mellan Bjärred
och Lund kommer fem nya
busshållplatser att byggas.

Hållplatserna kommer att
vara klara till december 2020.

Nya hållplatser på Västanvägen

Nya hållplatslägen för bussen på Löddesnäs i Bjärred.

Nu är de nya hållplatserna längs med Västanvägen klara och möjliggör för fortsatt kollektivtrafik på Löddesnäs i Bjärred. De nya hållplatslägena medför att busslinje 137 får en ny körväg och förändringen börjar att gälla från och med söndag den 13 december, då även Skånetrafiken byter till sin nya tidtabell.

De fem nya hållplatslägena är byggda på motsatt sida från de befintliga hållplatslägena längs med Västanvägen och ligger vid Löddesnäsvägen, Löjtnadsvägen, Trollsjövägen, Näktergalsvägen och Trädgårdsvägen. Dessutom har de tre förstnämnda hållplatserna fått säkrade övergångsställen som ansluter hållplatsen med intilliggande gångbana.

Utöver de fem nya busshållplatserna har det även byggts en vändplats vid Trädgårdsvägen som möjliggör för bussarna att vända och köra tillbaka samma väg längs Västanvägen som de kom ifrån. På grund av vändplanen har Tims pulkabacke fått flyttas en bit, men är nu helt återställd och har dessutom blivit ännu högre än tidigare.

Nya hållplatslägen och vändplan för bussen på Löddesnäs.

Nya hållplatslägen och vändplan för busslinje 137 på Löddesnäs.

  • 1. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Löddesnäsvägen

  • 2. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Löjtnantsvägen

  • 3. Nytt hållplatsläge, trafiksäker övergång och anslutning gångbana. Trollsjövägen

  • 4. Nytt hållplatsläge, anslutningar gångbana. Näktergalsvägen

  • 5. Nytt hållplatsläge. Trädgårdsvägen

  • 6. Vändplan, reglerplats, flytt av pulkabacken ”Tims pulkabacke”, Trädgårdsvägen
Pulkabacken i Bjärred kommer att flyttas en aning för att ge plats åt en ny vändslinga för bussarna.

Illustrationsbild på hur pulkabacken i Bjärred kan komma att se ut efter den flyttats. Backen flyttas en aning för att ge plats åt en ny vändplan för bussarna.

Tidplan

Juni/juli 2020 - Upphandling

Augusti 2020 - Byggstart

13 december 2020 - Trafikstart och de nya hållplatserna ska vara klara.

Bakgrund

I samband med att spårvägen i Lund öppnar i december 2020 slutar regionsbussarna att köra till Universitetssjukhuset. Slutstation för bussarna blir därmed Lund Central, där det är för trångt för busschaufförerna att ta rast och reglera tid. Istället vill Skånetrafiken ordna med reglering av tid i andra änden av linjen, vilket för linje 137 innebär tidsreglering i Bjärred.

Idag kör linje 137 en slinga inne i Bjärred och det finns alltid passagerare på bussen. Detta gör att föraren inte kan stanna för rast eller reglera tid. Lomma kommun och Skånetrafiken har enats om att ändra bussens körväg en aning, men att körvägen i stort sett förblir samma som tidigare för busslinje 137.

Förändring är att bussen vänder vid en kommande vändplats vid Trädgårdsvägen. Där ska finnas möjlighet för förarna att ta rast och reglera tid. Bussen kör sedan tillbaka mot Lund samma väg som den kom.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: