En signal varnar
När det har hänt en olycka
kan det vara farligt att vara ute.
En signal hörs då för att varna människor.
När du hör varningssignalen
måste du gå in
och stänga alla dörrar, fönster och ventiler.
Då ska du lyssna på radio.
På radion berättar de vad som har hänt
och vad du ska göra.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Det finns två typer av VMA

Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.

Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver ej sändas omedelbart.

Ett VMA kan föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i sju sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst två minuter. Tyfonerna kallas öven "Hesa Fredrik".

När du hör signalen

  • Sök skydd inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion
  • När faran är över startas signalen Faran Över - en enda lång ljudsignal på ca 30 sekunder.

Test av VMA

Signalen Viktigt meddelande testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Även andra myndigheter kan begära sändning i SR, SVT och TV4 av myndighetsmeddelanden, men då utan krav på omedelbar sändning.

VMA-megafon vid Rutsborg
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: