Det är viktigt att alla
känner sig trygga i en kommun.

Om man inte gör det behöver vi veta varför.
Om vi vet svaret på det kan vi försöka
hjälpa till att göra det tryggare igen.

Polisen och kommunen hjälps åt med detta
tillsammans med människor som bor
och arbetar i Lomma kommun.

Om det händer en allvarlig olycka
kan du ringa 112
som går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa
när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.

När du ringer 112
ska du berätta vad som har hänt,
var någonstans det har hänt
och vem du är och vad ditt telefonnummer är.

Trygg och säker

Flera aktörer samverkar för att göra Lomma kommun till en trygg och säker kommun att bo i. Här hittar du information som kan vara bra att känna till både i förebyggande syfte och om olyckan skulle vara framme.

Trygghetsskapande arbete

Ett av kommunens övergripande mål är att "I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden."

Enligt lag (Prop. 2022:43) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska kommuner ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Gemensam lägesbild

Att skapa en gemensam lägesbild är en del av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Arbetet involverar kommunens samtliga förvaltningar, invånare, lokala myndigheter, närings- och föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Lomma kommun arbetar utifrån EST-metodiken (Effektiv Samordning för Trygghet). Länsstyrelsen i Skåne ger stöd åt de kommuner som arbetar med EST i form av nätverk, utbildningar och kompetens. Målet med metoden är att genom kunskapsbaserat arbete minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser. Genom att skapa en förståelse för var och varför problemen uppstår blir det lättare att kunna åtgärda dem.

Utbildningar

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp anordnar utbildningar inom bland annat hjärt- och lungräddning och brandskydd. Genom att gå utbildning i brandkunskap och hjärt- och lungräddning, HLR, kan du förebygga olyckor och hindra skador om en olyckshändelse skulle inträffa.

Aktuella utbildningar och datum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktiga telefonnummer

  • SOS Alarm: 112
  • Nationellt informationsnummer: 113 13
  • Polisen - vid icke akuta ärenden: 114 14
  • Vårdguiden: 1177
  • Lomma kommuns kontaktcenter: 040-641 10 00

Trygghetsvärdar - På kvällar och nätter:

  • Bil Söder 0733-41 10 18
  • Bil Norr 0733-41 10 17

El och vatten/avlopp

Gör en felanmälan eller lämna synpunkter

Trygghetspunkter i Lomma kommun

Läs mer om Akut hjälp och krishantering

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: