Förälder/förmyndare

Förälder med barn i en bärsele, tittar på en kvinna med cykel.

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att företräda barnet när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är förmyndarens ansvar att förvalta dessa tillgångar.


Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder avseende barnets ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall:

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto.
  • Fördelning av arv då barnet är dödsbodelägare i dödsbo.
  • Om barnet ska bedriva näringsverksamhet.
  • Köp, byte, gåva eller försäljning av fastegendom, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Låna eller låna ut pengar samt pantsättning av fast egendom.


Uttagstillstånd

Vissa utbetalningar sker till ett så kallat överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Spärren innebär att överförmyndarens samtycke krävs för att förmyndaren ska kunna göra uttag från kontot. Du ansöker om överförmyndarens samtycke till uttag på särskild blankett.

Ansökan om uttagstillstånd, förmyndarskap.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva-Lena Sanderberg
Senast uppdaterad: