Förälder/förmyndare

Förälder med barn i en bärsele, tittar på en kvinna med cykel.

Personer som inte fyllt 18 år är enligt svensk lag omyndiga. Alla omyndiga personer ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att företräda barnet när det gäller frågor som rör hans eller hennes ekonomi. Om barnet har tillgångar är förmyndarens ansvar att förvalta dessa tillgångar.

Man brukar skilja på fri respektive kontrollerad förvaltning. Om barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp blir förmyndarna redovisningsskyldiga för förvaltningen av barnets tillgångar. Se mer om vad detta innebär nedan.

Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder avseende barnets ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall:

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto.
  • Vid placering av kapital i t.ex. aktier eller kapitalförsäkringar.
  • Fördelning av arv då barnet är dödsbodelägare i dödsbo.
  • Om barnet ska bedriva näringsverksamhet.
  • Köp, byte, gåva eller försäljning av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Låna eller låna ut pengar samt pantsättning av fast egendom.

Förteckning och årlig redovisning

Om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp, är du enligt lag skyldig att inkomma med en förteckning över barnets tillgångar. Du är även skyldig att årligen redovisa för förvaltningen till överförmyndaren.

Uttagstillstånd

Vissa utbetalningar sker till ett så kallat överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Spärren innebär att överförmyndarens samtycke krävs för att förmyndaren ska kunna göra uttag från kontot. Du ansöker om överförmyndarens samtycke till uttag på särskild blankett.

Ansökan om uttagstillstånd, förmyndarskap.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: