Boende för nyanlända

Väg mot havet i Bjärred

Från 1 mars 2016 ska alla kommuner kunna anvisas att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och tillhandahålla boende. Bostäder hyrs ut till de nyanlända som betalar hyra. De bostäder som tillhandahålls ägs i huvudsak av kommunen.

Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, befolkningsprognos, asylmottagande samt självbosättning.

Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som därefter har två månader på sig att ta emot den anvisade.

Genomgångsboenden

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om tidsbegränsade hyresavtal. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad på väg till ett eget bostadskontrakt. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

När kontraktstiden är slut får den nyanlända lämna sin bostad. Den enskilde förväntas fortsatt att lösa sin bostadssituation på egen hand. Skulle det visa sig att den nyanlända inte kan sörja för sig själv får den enskilde söka stöd hos kommunen för detta.

Individuellt stöd

Lomma kommun har ett bosättningsteam som stöttar de nyanlända med bland annat frågor kring det befintliga boendet men även i att hitta en permanent boendelösning. Framförallt stöttar kommunen den enskilde att lösa sin egen försörjning och stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det sker i nära samverkan med vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, privata näringsidkare och kommunens arbetsmarknadscoacher.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: