Om du dricker för mycket,
använder droger
eller har svårt att sluta spela
kan du eller din familj
kontakta oss för att få hjälp.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende går ibland att bryta på egen hand och ibland med hjälp av familj, vänner eller sin arbetsgivare på sin arbetsplats. Men det finns situationer där mer stöd kan behövas.

Råd, stöd och behandling av behandlingsteamet

Behandlingsteamet är Lomma kommuns egen öppenvård och riktar sig till alla åldrar.

Vi kan hjälpa dig som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra droger eller spel om pengar.

Du själv eller någon i din närhet kan kontakta oss för att få råd och stöd tillsammans med dig utformar vi den hjälp du behöver.

  • Du kan komma till oss ensam, med din partner eller med din familj.
  • Även som anhörig kan du komma till oss för råd och stöd.
  • Alla insatser från behandlingsteamet är gratis.

Så här kan du få hjälp

Råd- och stödsamtal

  • Råd- och stödsamtal innebär att du kan få kortare rådgivning, vägledning och motiverande samtal av behandlingsteamets öppenvård i Lomma.
  • Samtalen är på max fem tillfällen och du behöver inte ansöka och få beslut om stöd.
  • Ingenting journalförs.

Ansöka om stöd och behandling

  • Är ditt behov större än endast rådgivning så gör du en ansökan om stöd. Ansöka om stöd, så här går en ansökan till steg för steg.
  • Vi gör en utredning och tillsammans med dig beslutar vi vilken typ av hjälp som passar dig bäst.
  • Det är din sociala situation och omfattningen på missbruket som avgör vilken typ av hjälp som blir aktuell.

Här nedanför kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig.

Du kan samtala med oss för att komma igång med din behandling. Samtalen ska hjälpa dig att stärka din motivation och tro på att du kan ändra livsstil och komma ur dina missbruks- och beroendeproblem. Samtalens fokus är dina egna tankar och utgångspunkter. De bygger på att vi tror att du har förutsättningar att fatta egna beslut, samt att du är den som ansvarar för förändringen i ditt liv.

Genom till exempel 12-stegsbehandling får du arbeta med din livshistoria och beroendets negativa konsekvenser. Behandlingen handlar även om kunskap om sjukdomsbegreppet, medicinska och psykologiska konsekvenser av beroende samt de tolv stegen för att nå förändring.

För dig som vill träna dig i att fortsätta vara nykter och drogfri finns så kallad återfallsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är en samtalsserie på åtta träffar. Du kommer att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.

Testa om du har ett riskbruk

Vi är olika känsliga för att utveckla beroende. Ett riskbruk och missbruk kan utvecklas till ett beroende och påverka ditt liv och personer i din omgivning. Du kan testa om du är i riskzonen på alkoholprofilen.se Länk till annan webbplats.. Du får också tips och råd som kan vara bra att tänka på.

Akut- och medicinsk hjälp

Vårdcentraler i Lomma kommun

Behöver du medicinsk hjälp vänder du dig först och främst till din vårdcentral.

Hitta din närmaste vårdcentral - 1177 Länk till annan webbplats.

Behöver du akut hjälp ring 112.

Akutmottagning vuxenpsykiatri Lund

Akut psykiatrisk specialistvård för dig som är 18 år eller äldre.

Akutmottagning vuxenpsykiatri Lund, Psykiatri Skåne Länk till annan webbplats.

Vuxenpsykiatriavdelning 8 beroende Lund

Psykiatrisk specialistvård, främst till följd av ett missbruk av alkohol och narkotika. Abstinensbehandling under en eller flera dagar till dig som har svår beroendeproblematik.

Vuxenpsykiatriavdelning 8 beroende Lund Länk till annan webbplats.

Vuxenpsykiatrimottagning beroende Lund

Psykiatrisk specialistvård till dig som behöver behandlas för ett beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Vuxenpsykiatrimottagning beroende Lund Länk till annan webbplats.

Om du är orolig för att någon i din närhet som dricker alkohol eller spelar för mycket, använder droger eller har någon annan typ av risk- eller missbruk, kan du kontakta kommunen. Det kallas för att göra en orosanmälan.

Här kan du göra en orosanmälan om du är orolig för en vuxen person Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som har alkohol-, narkotika- eller läkemedelsproblem. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig till person med beroende och missbruk.

Du kan vara förälder, partner, vuxet barn, syskon, sambo eller nära vän. Du får kunskap om hur alkohol och droger påverkar oss medicinskt, psykologiskt och socialt. Du får också ökad insikt om hur beroendet kan påverka närstående och redskap för hur du kan förbättra din situation och samtidigt hjälpa din närstående på bästa sätt.

Kontaktuppgifter

Kontaktcenter

Ring till Kontaktcenter på telefon 040-641 10 00.
Berätta vad du behöver hjälp med så får du prata med rätt person.

Akut hjälp

Vid en akut situation ska du alltid ringa 112.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente

Senast uppdaterad: