För dig som är god man/förvaltare

Kvinna kramar man som sitter vid datorn.

På den här sidan finns praktisk information för dig som har ett uppdrag som god man eller förvaltare.

Som god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman. Du ska bland annat ta hand om förvaltningen av din huvudmans egendom och det är viktigt att du snabbt kommer igång med uppdraget.

Förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder

När du har förordnats som god man eller förvaltare skickar vi ett välkomstbrev med registerutdrag samt en förteckningsblankett till dig. I välkomstbrevet anges hur du ska fylla i förteckningen och vilka underlag du ska skicka in till överförmyndaren. Förteckningen ska vara inskickad till överförmyndaren senast två månader efter den dag du blev förordnad.

Förteckning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsräkning – årlig redovisning av huvudmannens ekonomi

Varje år före den 1 mars ska du lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen är en redovisning av huvudmannens ekonomi under föregående period/år. I årsräkningen redovisar du huvudmannens inkomster, utgifter, tillgångar och skulder under redovisningsperioden. Observera att du ska kunna styrka samtliga uppgifter på årsräkningen med kontoutdrag, årsbesked, fakturor, kvitton och andra underlag.

Års- eller sluträkning  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp med årsräkningen

Om du har svårigheter med att upprätta årsräkningen är du välkommen till vårt drop-in i Lomma kommunhus i februari. Vid ditt besök får du personlig hjälp med frågor om redovisningen, arvode med mera. Vi kommer att vara tillgängliga under följande tider:

Tisdag 8 februari OBS! Inställt

15 februari mellan kl.08.00-10.00 samt kl.16.00-18.00 Anmäl er i receptionen vid ankomst.

Redogörelse för utfört uppdrag och ansökan om arvode

I samband med att du lämnar in årsräkning ska du även lämna en redogörelse. Utifrån frågorna redogör du för vad som skett i uppdraget under året samt vilka insatser huvudmannen har eller vilka som sökts. Du har också möjlighet att på redogörelseblanketten begära arvode och kostnadsersättning. De uppgifter du lämnar i redogörelsen ligger till grund för överförmyndarens bedömning av ditt arvode. Hur stort arvodet blir beror på uppdragets omfattning och svårighetsgrad. En noggrant ifylld redogörelseblankett underlättar överförmyndarens beslut. Du får ditt beslut om arvode när granskningen av din årsräkning och redogörelse är klar.

Redogörelse god man och förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också beställa underlag inför årsredovisningen. Du behöver bara en inloggning oavsett antal huvudmän.

Läs mer på Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder avseende huvudmannens ekonomi kan överförmyndarens samtycke behövas. Samtycke krävs i följande fall:

  • Uttag från överförmyndarspärrat konto.
  • Vid placering av kapital i t.ex. aktier eller kapitalförsäkringar.
  • Fördelning av arv då huvudmannen är dödsbodelägare i dödsbo.
  • Om huvudmannen ska bedriva näringsverksamhet.
  • Köp, byte, gåva eller försäljning av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt.
  • Låna eller låna ut pengar samt pantsättning av fast egendom.
  • Vid understöd till anhöriga.

Mer information

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Eva-Lena Sanderberg

Senast uppdaterad: