Boendestöd

För dig med psykisk ohälsa som bor i Lomma kommun finns möjlighet att få boendestöd. Boendestöd kan se olika ut beroende på dina behov, förutsättningar och förmågor. Målet är alltid att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vi erbjuder stöttning till dig till att hitta din återhämtning och finna strategier för att bättre kunna hantera ditt mående. Det kan handla om ångest, nedstämdhet eller andra hinder som begränsar din vardag.

Vad är syftet med boendestöd?

Syftet är att du ska få hjälp till att bli självständig. Att få stöd och möjlighet att träna dig på det du behöver. Tanken är att insatsen, som är tidsbegränsad, skall ge dig förutsättningar till att klara dig på egen hand.

Hjälp i vardagen av Boendestödjare inom socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins insatser vänder sig till personer 18–65 år med olika funktionstillstånd till följd av psykisk ohälsa och primärt till dig med en diagnos.

Insatsen passar dig som klarar större delen av vardagen själv och har ett behov av stöd vissa tider på vardagarna.

Inom boendestödet använder vi oss av motiverande samtal för att du ska hitta det som skulle vara hjälpsamt för dig att förändra.

Boendestödet kan exempelvis:

  • Stötta dig i att skapa struktur och rutiner så att du kan hantera vardagen på ett självständigt sätt. Exempelvis att sköta ditt hem, betala räkningar, hålla en budget och att göra nödvändiga ansökningar.
  • Stötta dig i vardagliga situationer utanför hemmet, som att komma i gång med fritidsaktiviteter och/eller sysselsättning.
  • Ge dig stöd i dina kontakter med vården, myndigheter och dina personliga och professionella nätverk. Om behov finns, hjälper vi även till med att samordna dina kontakter.

Boendestödet arbetar dagtid måndag till fredag. Har du behov av omfattande stöd dygnet runt, finns andra insatser som du kan ansöka om. Vissa andra insatser kan du ha samtidigt med boendestöd som exempelvis hemtjänst.

Råd- och stödsamtal för dig med psykisk ohälsa

Vi vänder oss till dig som upplever att din psykiska hälsa börjar påverka din vardag och behöver stöd och vägledning.

  • Råd- och stödsamtal innebär att du kan få kortare rådgivning, vägledning och motiverande samtal av boendestödjarna i öppenvården i Lomma.
  • Vi erbjuder upp till fem samtal, du behöver inte ansöka och få beslut om stöd. Om möte önskas så träffas vi här på Öppenvården första gången och sedan kan vi även besöka dig i hemmet.
  • Alla insatser hos oss är avgiftsfria.
  • Ingenting journalförs.

För att komma i kontakt med oss så kan du vända dig till Kontaktcenter på 040-641 10 00 och be om att bli kopplad till en boendestödjare, eller så kan du mejla oss på: boendestod@lomma.se

Kontakta oss

För att ansöka måste du prata med en mottagningssocionom som du når via Kontaktcenter på 040-641 10 00.

Det går även att skicka in sin ansökan digitalt. Ansöka om boendestöd digitalt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även kontakta en boendestödjare för att få mer information innan du bestämmer dig för om boendestöd är rätt för dig, du når oss genom att mejla: boendestod@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Camilla Levison

Senast uppdaterad: