Trafikverket bygger nya bussramper vid
motorvägen E6;an.

Cirkulationsplats Vinstorpsvägen-Malmövägen

Trafikverket har byggt ramper avsedda för kollektivtrafik till och från E6 vid Vinstorpsvägen i Lomma för att förbättra framkomligheten. För att öka trafiksäkerheten har Trafikverket även byggt om korsningen vid Vinstorpvägen/Malmövägen till en cirkulationsplats. 

Arbetet med cirkulationsplatsen påbörjades i augusti och blev klart i december 2019. Arbetet utfördes av Serneke.

Färdigt resultat

Rondell vid Vinstorpsvägen-Malmövägen.

Den 13 december öppnar cirkulationsplatsen vid Malmövägen/Vinstorpsvägen samt Lommavägen mot Hjärup upp för trafik. Cirkulationsplatsen vid östra infarten till Lomma gör att det blir både lättare och säkrare att passera korsningen Malmövägen/Vinstorpsvägen. Utformningen förbättrar framkomligheten samtidigt som trafiksäkerheten ökar för alla trafikanter, inklusive gående och cyklister.

Bussramper vid E6:an

De nya bussramperna skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafiken med av- och påfarter för bussar till E6:an vid Lommavägen/Vinstorpsvägen. Det blir enklare för Skånetrafikens bussar att nå Lomma centrum, vilket i sin tur gör kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

De nya bussramperna medför att busslinje 132 mellan Löddeköpinge - Malmö Södervärn får en ny körväg från och med den 15 december. Nya busshållplatser blir Lomma station, Poppelgatan och Hans Hanssons väg. Busslinje 132 kommer därmed inte längre stanna vid hållplats Lomma busstation, Storgatan, Pilgatan och Karstorpstorpsgatan, samt Mellangård, Södergård, Kirsebergsskolan och Östervärn.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: