Gör skillnad i Lomma kommuns nya klimatpanel

Lomma kommun står inför stora utmaningar kopplat till pågående klimatförändringar. För att lyckas nå våra mål måste vi arbeta tillsammans! Nu söker vi dig som vill vara med i vår nya klimatpanel och bidra med förslag till kommunens framtida energi- och klimatarbete. Ansök senast den 17 april.

Klimatpanelens deltagare kommer att få utbildning genom föredrag om klimatutmaningen, transporter, energi och konsumtion vid fyra tillfällen under våren. Därefter ordnas en workshop där deltagarna får ta fram förslag på åtgärder för att nå kommunens klimatmål som ligger i linje med det internationella Parisavtalet.

Vår ambition är att Klimatpanelen ska bestå av 25 deltagare och representera invånarnas spridning i ålder, bostadsort, kön, åsikter och erfarenheter. Inga förkunskaper krävs. Som deltagare i Klimatpanelen förväntas du delta på de fysiska möten som vi arrangerar under våren (mötena spelas in och kan ses i efterhand vid förhinder).

Ta chansen att påverka Lomma kommuns miljöarbete redan idag!

Vill du vara med i panelen?

För att vara med i klimatpanelen är du:

  • bosatt i Lomma kommun
  • 16 år eller äldre
  • inte förtroendevald i något politiskt organ i Lomma kommun

Anmäl ditt intresse via formuläret längre ner på sidan senast den 17 april. Vi kontaktar de utvalda deltagarna löpande.

Program för klimatpanelen

Som deltagare i klimatpanelen förväntas du delta på de fysiska träffar nedan där det bjuds på fika:

  • 17 april kl.19.00-21.00: Föreläsning på Lomma bibliotek av Lena Smidfelt Rosqvist VD Trivector*
  • 22 maj: Workshop på Lomma bibliotek tillsammans med Per Blomberg och framtagande av förslag på åtgärder
  • 29 maj kl. 19.00: Presentation av Klimatpanelens förslag på åtgärder på Lomma bibliotek. Klimat- och miljöstrateg Per Blomberg sammanställer förslagen.

*Föreläsningarna är öppna för allmänheten.

Vad händer sen?

Klimatpanelens förslag kommer därefter tillsammans med kommunorganisationens förslag presenteras för den politiska styrgruppen och beredas i kommunorganisationen när det gäller budget, ansvar och kostnader. De ingår sedan i det förslag som kommunen presenterar för samråd i slutet av 2024. Då bjuds Klimatpanelen in igen för att ge synpunkter på om förslagen har utformats på ett lämpligt sätt.

Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas för ett slutligt förslag på Energi- och klimatplan 2026–2030 som kommunfullmäktige ska ta ställning till våren 2025.

Har du frågor, vänligen kontakta per.blomberg@lomma.se

 

Anmäl ditt intresse!

Anmäl ditt intresse via formuläret nedan senast den 17 april. Vi kontaktar de utvalda deltagarna löpande.

Föreläsningsserie om energi och klimat våren 2024

Lena Smidfelt Rosqvist är VD för konsultföretaget Trivector och expert på hållbar mobilitet. I kvällens föredrag berättar hon om trafiken som är kommunens största klimatpåverkan och vad vi kan göra för att ställa om till en fossilfri mobilitet. Lena är med i expertrådet för Svenska Stadskärnor och var ordförande för Nätverket för kvinnor i transportpolitiken 2010–15.

Genomförda föreläsningar

Lomma kommuns klimat- och miljöstrateg, Per Blomberg, inleder föreläsningsserien med en presentation av hur arbetet går med att nå målen i energi- och klimatplanen för Lomma kommun. Vilka är de största utmaningarna och inom vilka områden har kommunen kommit långt i sitt arbete? Föredraget blir en introduktion till de följande tre föredragen och ger de lokala förutsättningarna.

Inspelning från föreläsningen med Per Blomberg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentation från föreläsningen. Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation utvärdering Energi- och klimatplan. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gustaf Wiklund på Energikontor Syd berättar om energisituationen i Lomma kommun utifrån den energibalans som Energikontor syd tog fram 2023. Gustaf samarbetar med kommunen för att ta fram den nya energiplanen i projektet plan4cet. Alla kommuner är skyldiga att ha en aktuell energiplan som Lomma kommun har valt att presentera tillsammans med klimatplanen. Energifrågan är central i omställningen till en fossilfri framtid och Gustaf berättar om vilka energilösningar som är mest intressant fram till 2030.

Inspelning från föreläsningen med Gustaf Wiklund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Författaren och professorn emeritus Staffan Laestadius från KTH i Stockholm kommer och berättar om klimatutmaningen och vad den innebär samt vad vi kan göra för att klara Parisavtalet. Staffan har skrivit fyra mycket uppmärksammade böcker om klimatutmaningen och deltar aktivt i klimatdebatten. Här får du en insiktsfull sammanfattning av hur vi påverkar klimatet och vilka åtgärder som är mest effektiva för att hantera klimatkrisen.

Inspelning från föreläsningen med Staffan Laestadius. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: