Brottsförebyggande arbete

Lomma kommun ska vara en säker och trygg kommun att bo och vistas i. Förutsättningen för detta är att vi alla tar vårt ansvar för saker som påverkar vår trygghet och upplevda trygghet.

Om du upplever eller ser något i Lomma kommun som skulle kunna vara till skada eller fara för någon, ber vi dig att kontakta kommunen, polisen, trygghetsvärdarna, räddningstjänsten eller annan instans/aktör, beroende på det inträffade.

Tack på förhand för din insats att skapa en säker och trygg kommun – din medverkan är en förutsättning!

Skydda dig mot bostadsinbrott

Varje år sker tusentals bostadsinbrott i Sverige. Här får du några råd om hur du kan minska risken för inbrott.

Minska risk för inbrott

 • Lås alltid ytterdörren när du lämnar bostaden. Tjuvar kan känna på dörrar oavsett om du är hemma eller inte. Ofta finns plånböcker, handväskor, bilnycklar med mera tillgängligt precis innanför dörren.
 • Var försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Äldre personer får ibland besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på anledningar att få komma in i bostaden i syfte att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer som du kan ringa för att kontrollera.
 • Delta i grannsamverkan. Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan.

"Tänk som en tjuv"

Det är bra att "tänka som en tjuv" om du vill förstärka inbrottsskyddet i bostaden. Tjuvens favoritväg att ta sig in är genom ett fönster i bottenplanet. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför i första hand inriktas mot fönster och i andra hand mot altan- och balkongdörrar. Ytterdörren används sällan som inbrottsväg i villor och radhus.

Tänk också på att risken för inbrott är större på insynsskyddade tomter.

Förstärk gärna belysningen runt huset. Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster.

Lås och larm

Kontrollera gärna att du har lås av god kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.

Bostadslarm är ett komplement som i allmänhet verkar avskräckande på den som tänkt bryta sig in och det påkallar uppmärksamhet. Men larmet försvårar inte själva inbrottet i din bostad, vilket betyder att du även måste ha ett så kallat mekaniskt inbrottsskydd – till exempel ett bra lås.

Vilka krav ställer försäkringsbolaget?

Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på om din bostad kräver särskilda insatser för att hemförsäkringen ska gälla vid ett inbrott, exempelvis särskilda fönsterlås eller larm.

Fotografera och märk gärna dina värdefulla föremål. Förvara fotografierna i ett bankfack om du har möjlighet.

Fler tips och råd

 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så att brevlådan inte blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.
 • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook och Twitter att du är bortrest.

Du som bor i villa och radhus

Be någon om hjälp med att:

 • klippa gräsmattan om du är borta en längre tid
 • hänga sin tvätt på din torkställning
 • (om det har snöat) skotta snö och göra fotspår i snön vid huset
 • slänga sopor i din soptunna ibland
 • parkera sin bil på din uppfart ibland så att huset ser bebott ut.

Det här kan du också göra:

 • Ha utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar.
 • Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.
 • Förvara stegar inomhus eller lås fast dem så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.
Kontaktuppgifter

Anders Åkesson

Säkerhetschef

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: