Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden kan medge tidsbegränsat bygglov under vissa förutsättningar, om permanent bygglov inte kan beviljas. Åtgärden måste vara tillfällig och den ska vara lämplig för platsen. En bedömning görs alltid individuellt.

Tidsbegränsat bygglov kan ges dels för bostäder, men även för andra former av åtgärder som kräver bygglov enligt plan-och bygglagen. Tidsbegränsat bygglov ska inte ges om samtliga krav för permanent bygglov är uppfyllda. Sökanden måste kunna visa på att det är ett tillfälligt behov som tillgodoses av åtgärden. Det måste även finnas en realistisk plan som redovisar hur behovet kommer lösas efter att det tidsbegränsade lovet gått ut.

Hur lång är giltighetstiden?

Tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år och kan förlängas till sammanlagt högst femton år, under förutsättning att sökanden begär att tiden förlängs innan tiden gått ut. Bygglov som ska användas för ändamål av säsongskaraktär får dock överstiga femton år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-06-30