Ibland kan en byggnad behöva stå
på en plats en viss tid.

Då kan ett tillfälligt lov ibland godkännas.
Ett sådant lov kan som mest godkännas i 15 år.

Tidsbegränsat bygglov

Miljö- och byggnadsnämnden kan medge tidsbegränsat bygglov under vissa förutsättningar. Tidsbegränsat bygglov kan inte ges för åtgärder som uppfyller kraven för permanent bygglov.

Tidsbegränsat lov kan prövas för åtgärder som kräver bygglov men kan inte ges om samtliga krav för permanent bygglov är uppfyllda. Sökanden måste visa att åtgärden uppfyller ett tillfälligt behov. Det måste även finnas en realistisk plan som redovisar hur behovet kommer lösas efter att det tidsbegränsade lovet gått ut.

Hur lång är giltighetstiden?

Tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år och kan förlängas fem år i taget till sammanlagt högst femton år under förutsättning att sökanden begär att tiden förlängs innan tiden gått ut. Bygglov som ska användas för ändamål av säsongskaraktär får dock överstiga femton år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: