Skyddsrum

Skyddsrum är byggda för att skydda befolkningen under krig. De är konstruerade för att skydda mot olika typer av stridsmedel. Skyddsrummen ger skydd mot stötvågor, splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

I Sverige finns det över 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner personer. Skyddsrummen är ofta i vanliga byggnader och används som vanliga lokaler när det är fred.

Underhåll och kontroll

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kontrollerar att skyddsrummen hålls i gott skick så att deras skyddsförmåga inte försämras. Fastighetsägaren ansvarar för underhållet. Om en kontroll visar på brister, måste fastighetsägaren åtgärda dem. Vissa kostnader ersätts av staten, men andra måste fastighetsägaren själv betala.

Förberedelser vid höjd beredskap

Fastighetsägaren måste förbereda skyddsrummet inom två dygn om regeringen beslutar om höjd beredskap. Detta innebär att all utrustning ska finnas på plats, skyddsrummet ska fungera och det ska öppnas. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner för att göra i ordning rummet.

Länsstyrelser och kommuner ansvarar för utrymning och inkvartering vid höjd beredskap.

Vilket skyddsrum ska jag välja?

Om du hör ett flyglarm vid höjd beredskap ska du omedelbart ta dig till ett skyddsrum eller ett annat skyddande utrymme. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst.

Du hittar ditt närmaste skyddsrumm via MSB:s digitala skyddsrumskarta. Kontakta kontaktcenter om du inte har möjlighet att titta på kartan digitalt. På MSB:s hemsida kan du också få svar de vanligaste frågorna om skyddsrum.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: