Att tänka på vid fågelmatning

Nötväcka på fågelbord

Måsar, trutar, kråkor och råkor med flera arter är ett naturligt inslag i Lommas fågelfauna, men när fåglarna blir för många kan skränandet upplevas som ett besvär för närboende. Fåglar kan lockas till platser där det finns enkel tillgång till föda, exempelvis vid fågelmatning och det är därför viktigt att fåglarna matas på ett bra sätt.

Att mata fåglar upplevs ofta som en trevlig fritidsaktivitet, men det finns lite att tänka på i samband med detta. Att mata fåglar i dammar är en av de största orsakerna till att vattenkvaliteten blir sämre. Matning leder till att fler fåglar lockas dit, ofta mer än vad vattnet tål.

Bröd vanligast, men bör undvikas direkt i vatten

Det vanligaste man matar fåglar med i dammar och andra vatten, är bröd. Mycket av brödet, ofta mer än hälften, ramlar ner på botten. Där ligger det kvar och förbrukar syret som till exempel fiskar behöver. Detta kan leda till syrebrist vilket i sin tur kan innebära att fiskar, andra vattenlevande djur och vattenlevande växter riskerar att dö.

Fåglarnas avföring skapar dessutom en övergödning i vattnet. Vattnet kan växa igen av alger vilket också kan leda till fiskdöd. Om blågröna alger bildas kan även fåglarna få allvarliga skador. Undvik därför all matning direkt i vatten.

Mata måttligt

Fågelmatningen kan även locka till sig råttor och möss som kan skapa ohälsosamma förhållanden kring dammarna och närliggande hus. Även till exempel fiskmåsar och kråkfåglar samlas i större uträckning, vilket många anser vara störande. Matar man med annat än brödsmulor, till exempel våfflor, glass och kött blir risken att locka dit objudna gäster ännu större.

Fågelmatning kan också leda till sämre chanser för fågelungar att överleva, eftersom de inte lär sig att skaffa mat på egen hand. Allt för stora bitar av till exempel bröd är svårare för fåglarna att ta hand om.

Om du märker att all mat inte går åt så bör du inte mata mer utan vänta till maten är uppäten. Ligger mat ändå kvar är det viktigt att plocka upp den för att inte locka dit skadedjur.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Nils Lundquist
Senast uppdaterad: