Om du vill bygga ett hus
kan det behövas lov från kommunen.

Där du bor kan speciella regler finnas
på hur stort du får bygga ditt hus eller
hur nära gränsen huset får stå.

Skicka in ansökan och ritningar på bygget
till kommunen direkt i receptionen, med post
eller via e-tjänsten på vår hemsida.

Ibland har inte alla handlingar kommit med
och då kan flera handlingar behöva skickas in.

Ett så kallat startbesked behövs
innan du får börja bygga.

Bygglovsprocessen

Går du i byggtankar? Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut, från det att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked. Klicka här för att läsa om bygglovsprocessen. Pdf, 191.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan redovisas förenklat hur bygglovsprocessen ser ut från idé till färdigt bygge:

  1. Ta reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan. Om du är osäker på vad som gäller bör du kontakta byggenheten.
  2. Utför enkla kontroller över din åtgärds förutsättningar. Detta kan göras genom att exempelvis titta på gällande detaljplan, som finns att hämta på webben. Detaljplanen kan bland annat bestämma byggrätt, högsta byggnadshöjd, avstånd till tomtgräns, samt kors- och punktprickad mark. Eventuellt kan er fastighet också ingå i ett område med höga kulturvärden. Dessa redovisas i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Tänk även på tillgänglighetsanpassningen. Det bör exempelvis inte finnas några nivåskillnader på entréplan. Läs mer under rubriken ”Förkorta handläggningstiden”. För att underlätta för dig att ta reda på vad som gäller på din fastighet kan du använda denna karttjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Fyll i ansökningsblankett och ta fram handlingar som krävs för handläggningen av er åtgärd. Lämna sedan in ansökan direkt i Kontaktcenter, via post eller via e-tjänsten.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Handlingar som kan krävas kan vara exempelvis situationsplan, planritning, fasadritningar, konstruktionsritningar och kontrollplan. Vilka handlingar som behövs beror helt och hållet på vilket projekt som avses.
  4. Ansökan hanteras av byggenheten enligt turordning. Eventuellt kan kompletterande handlingar behöva lämnas in. Det bestäms om er åtgärd kräver tekniskt samråd eller om åtgärden är enkel och startbesked kan utfärdas direkt. Tänk på att arbetens inte får påbörjas förrän beslut om startbesked har meddelats.
  5. Om alla förutsättningar för lov eller anmälan är uppfyllda utfärdas beslut. Om åtgärden strider mot detaljplan men bedöms inrymmas inom en liten avvikelse så behöver byggenheten höra berörda grannar innan lov kan ges. Om det saknas förutsättningar för beviljande av lov eller startbesked kommer ni informeras om detta.
  6. Lovet vinner laga kraft.
  7. Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Anmälan om slutbesked ska inkomma till byggenheten efter att åtgärderna är slutförda.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: