Avgifter livsmedel

Alla livsmedelsföretag betalar en timbaserad avgift för den offentliga kontrollen som genomförs av miljöenheten. Storleken på avgiften baseras på den tid som företagets verksamhet kräver. I den offentliga tillsynen ingår förutom själva kontrollen även det förarbete och efterarbete som krävs av Miljöenheten.

Riskklassning

Kontrolltiden som livsmedelsföretagen betalar för bygger både på riskerna med hanteringen, omfattningen och den erfarenhet Miljöenheten får av hur verksamheten sköts. Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket där vissa förutbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng.

Beroende på verksamhetens omfattning och om känsliga grupper serveras, så som barn under fem år, äldre personer och allergiker, hamnar verksamheterna i en av åtta olika riskklasser. Riskklassningen och en erfarenhetsklassning där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen avgör vilken frekvensen på tillsyn ska bli.

Om företaget under återkommande livsmedelskontroller visar sig ha en bra egenkontroll, god livsmedelshantering av maten och få avvikelser vid kontrollen så kan antalet tillfällen för inspektion sänkas. Om företaget däremot sköter sig sämre kan antalet inspektioner öka.

Avgifter

Vid registrering av livsmedelsföretag tas en avgift ut för handläggandet enligt fastställd timtaxa av kommunfullmäktige.

Avgiften betalas efter tillsynsbesöket som sker efter beslut om kontrollfrekvens (som baseras på hur mycket tid det tar att göra tillsyn på verksamheten).

Kontroller som ursprungligen inte var planerade som måste göras på grund av brister i verksamheten debiteras extra efter en fastställd timtaxa. Det gäller även uppföljande provtagning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: