Kyrkfuret

Tallar och gräs i Kyrkfuret

Norr om Lomma ligger ett trädbevuxet område. Tillsammans med Haboljungs fure är Kyrkfuret kommunens största skogsområde.

I början av 1900-talet planterades tall i Kyrkfuret för att förhindra sandflykt. Idag har tallarna blandats med lövträd och buskar. På marken växer bland annat gulplister, lundarv, skogsbingel, lundslok, hässlebrodd och långsvingel.

Fåglar som trivs i området är korp, ormvråk, lärkfalk och den lite ovanligare mindre hackspetten som uppskattar de gamla och döda träden som finns här. Höje Å rinner igenom furet. Längs ån går det att hitta bladvass, säv, stor igelknopp, bredkaveldun, gul svärdslilja och rosendunört. Bredvid ån och i hela området finns trevliga och välbesökta promenadstigar. Friluftsfrämjandet, förskole- och skolklasser med flera använder ofta området för utflykter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: