Solskensparken

Stig och brygga samt småbåtar.

Solskensparken är ett avlångt parkstråk i Lomma. Parken är Lommas yngsta och färdigställdes under år 2014.

Parken har en stadsparkskaraktär i de södra och mellersta delarna, medan den norra delen har en mer naturlik skogskaraktär. I Solskensparken finner du bruksbuskage men även inslag av exotiska trädslag. På området finns goda möjligheter till lek i form av bland annat en lekplats.

Den södra delen av lekplatsen är utformad som en ”ruin” av den gamla ruinen från Sparbankens byggnad som tidigare låg på platsen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: