Linneaskolan

Linneaskolan

Välkommen! Linneaskolan ligger i Karstorpsområdet i trivsamma Lomma. Skolan är en anpassad grundskola för elever upp till årskurs nio samt fritidshem. Idag är vi 24 elever.

Vår verksamhetsidé

Jag är UNIK – ”vill du veta vad jag kan” är vad varje elev ska känna och bära med sig, under sina skolår hos oss, och in i framtiden. Med värme, glädje och gott bemötande i fokus, arbetar vi lösningsfokuserat, medvetet och strukturerat, utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar. Alla elever utvecklas och utmanas att nå sin fulla potential, allt för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Utveckling – Nytänkande – Individanpassat – Kunskap – det är vi det! 😊

Skolan och skolgården

Skolan är byggd 2022 och den 18 augusti (22) slår verksamhet för skola och fritidshem, för första gången, upp sina dörrar. Skolan är byggd för ett mindre antal elever (cirka 30) och ligger vackert inbäddad i ett härligt grönområde omgivet av ett villaområde från 1960–70 talet. På skolgården, som också är nybyggd, finns det många roliga och anpassade aktiviteter för eleverna. Ingen genomfartstrafik leder fram till skolan, endast gång och cykelvägar, vilket ger en trygg och säker skolväg. Skoltaxi lämnar och hämtar elever på en av Bärgatorna alldeles intill skolan.

Elevens skolgång

  • På Linneaskolan går elever som efter ansökan och utredning bedömts ha rättighet att läsa den anpassade grundskolans läroplan.
  • Du tillhör den anpassade grunskolan under din skoltid.
  • Till Linneaskolan är du välkommen från det att du är 6 år.
  • Några av Linneaskolans elever (årskurs sju-nio) har idag sitt klassrum inne på Karstorp södra.
  • Efter avslutad skolgång finns möjligheten att ansöka till anpassad gymnasieskola, i Lund, Malmö eller annan ort utifrån det fria skolvalet.

Adress

Skolskeppsgatan 5E, 234 43 Lomma

Kontaktuppgifter

Sara Tofte

Biträdande rektor/administratör

0733-41 11 82

Sidansvarig: Annette Rosenhall

Senast uppdaterad: