Området kring BOJKs
klubblokaler kan utvecklas.
Nu gör vi en utredning för
hur vi kan skapa en mer
attraktiv plats i området.

Utredning av området kring Bjärreds optimistjolle-klubb

Vy över bryggan där BOJK samlas

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att utreda hur området vid Bjärreds optimistjolleklubbs lokaler kan utvecklas inom gällande detaljplan. Kultur- och fritidsnämnden för diskussioner med Bjärreds optimistjolleklubb om att rusta upp och eventuellt ersätta befintliga lokaler.

I planerna ingår också att utreda hur området kan utvecklas inom gällande detaljplan. Befintliga verksamheters behov och önskemål, parkeringssituationen och områdets framtida funktioner kommer att ses över, med ambitionen att göra området till en attraktivare plats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis

Senast uppdaterad: