Området kring BOJKs
klubblokaler kan utvecklas.
Nu gör vi en utredning för
hur vi kan skapa en mer
attraktiv plats i området.

Nytt klubbhus vid BOJK

Nytt klubbhus vid BOJK

Illustration på hur det nya klubbhuset vid BOJK kan komma att se ut.

Lomma kommun har under de senaste åren undersökt hur området vid BOJK kan utvecklas för att möta framtidens behov. Nu har vi beslutat att det gamla klubbhuset ska rivas och ersättas med en ny byggnad.

Utredningar har visat att det inte är långsiktigt hållbart att renovera det befintliga huset, utan att det är en bättre lösning att riva klubbhuset och bygga nytt. Det ger oss även möjlighet att optimera byggnaden till en mer modern och flexibel klubblokal för idrottsändamål.

Det nya huset är tänkt att innehåll två omklädningsrum, samlingslokal för cirka 36 personer samt kök och möjlighet för verksamheten att bedriva minder kioskverksamhet. Huset är även tänkt att kunna användas av kommunala verksamheter.

Tidplan

Tidplanen för projektet är inte fastställd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: