Kommunala funktionshindersrådet

Kommunala funktionshindersrådet (KFR) består både av representanter från handikapporganisationer och förtroendevalda.

KFR sammanträder två gånger/år. Ordförande är Charlott Enocson (M).

Upplysningar om KFR kan fås av nämndsekreterare Sandra Stjärna på telefon 0709-41 30 07. Hon är sekreterare i funktionshindersrådet.

Utskott för tillgänglighetsfrågor

Under kommunala funktionshindersrådet finns ett särskilt utskott för tillgänglighetsfrågor. Det hanterar praktiska frågor om tillgänglighet.

I utskottet har Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) fyra representanter och kommunen har utsett representanter bland sina medarbetare med kommundirektören som ordförande.

Protokoll - KFR

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sandra Stjärna
Senast uppdaterad: