Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Du som är rörelsehindrad kan ansöka om parkeringstillstånd via Lomma kommuns kontaktcenter.

Att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontakta kommunens kontaktcenter på info@lomma.se eller 040-641 10 00 för att få ansökningsblanketten hemskickad.

Utifrån den information som skickats in till kommunen tas ett beslut och sökande meddelas beslutet skriftligt. Ifall ansökan är komplett är handläggningstiden maximalt tre veckor, men detta kan överskridas om kompletteringar behövs.

Ansökan ska kompletteras med ett läkarintyg som visar sökandens gångförmåga på planmark samt rörelsehindrets varaktighet. Ansökan ska också innehålla ett nytaget foto och skrivas under för att vara komplett.

Regler

 • Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare.
 • Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.
 • Tillståndet gäller endast om det i original är placerat på insidan av bilens vindruta. Se till att det går att se hela tillståndet utifrån. Placera gärna tillståndet på vindrutans högra sida. Då blir det lättare att se för våra parkeringsvakter.
 • Ditt tillstånd gäller även i de flesta europeiska länder. Kontakta handikapporganisationerna eller landets ambassad för mer information.
 • Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndsinnehavaren.
 • Sökanden måste vara folkbokförd i kommunen och ha ett varaktigt funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Maxtid för parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd beviljas inte för rörelsehinder som är varaktiga i mindre än 6 mån. Maxtid för utfärdande är 5 år.

När giltighetstiden går ut för ditt parkeringstillstånd måste du göra en ny ansökan. Den nya prövningen sker utan hänsyn till tidigare beslut. Tänk på att lämna in ansökan i god tid.

Information och regler

Du har som stora svårigheter att förflytta dig självständigt till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 • En person som har svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv utfärdas tillstånd bara om
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag
 • En synskadad person som inte har något rörelsehinder
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Vid i - och urlastning av rullator
 • Svårigheter att bära
 • Mag- och tarmproblem, som tarminfektioner eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: