Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

UF-företag inom livsmedel

Ung Företagsamhet är ett övningsföretag, med syfte att du ska få lära dig att starta och driva ett företag, för dig som går på gymnasiet. Om du ska starta ett UF-företag som hanterar livsmedel behöver du kontakta Miljöenheten som bedömer om ditt företag behöver registreras som ett livsmedelsföretag.

Om ditt företag bedöms uppfylla kriterierna för att vara ett livsmedelsföretag så ska företaget registreras. Då behöver du också betala de avgifter som finns för registrering och för kontroll. Om ditt företag inte bedöms uppfylla kriterierna för att vara ett livsmedelsföretag omfattas du av färre lagar och regler, men du är alltid ansvarig för att de livsmedel som ditt företag släpper ut på marknaden, det vill säga säljer eller skänker, är säkra för konsumenten. Detta kan du läsa mer om i EU-förordning nr 178/2002 artikel 14 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beroende på vilken hantering av livsmedel du kommer ha kan du omfattas av andra lagar, och det är alltid företaget som själv ansvarar för att företaget följer de lagar och regler som finns. Exempel på andra lagar som du kan omfattas av är EU-förordning nr 852 om hygien och företagens skyldighet, och EU-förordning nr 1169 om information och märkning.

För att göra en bedömning om ditt företag ska registreras som livsmedelsföretag och ge dig relevant information behöver vi veta följande om din verksamhet:

  • Vilken typ av hantering kommer verksamheten ha?
  • Vilket eller vilka livsmedel är det som kommer hanteras?
  • Hur ofta kommer verksamheten producera, sälja eller skänka livsmedel, och hur mycket livsmedel produceras, säljs eller skänks vid varje tillfälle?
  • Var kommer tillverkningen av livsmedlet ske?
  • Var kommer försäljningen eller bortskänkningen av livsmedlet ske?

Skicka informationen via e-post till miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

Efter det att du kontaktat oss kommer vi göra en bedömning om ditt företag behöver registreras, samt lämna relevant information som du kan behöva känna till.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: