Projektmål och resultat

Elev gungar på skolgård

Under 2019 och 2020 genomfördes pilotprojektet för en miljövänligare och hälsosammare väg till skolan på Strandskolan i Lomma. Nedan beskrivs projektets syfte, mål och kortfattat resultat.

Syfte

Projektet adresserade utmaningen med att framförallt yngre barn i stor utsträckning skjutsas till och från skolan med bil. Detta bidrar till inaktiva barn, trafikproblem vid skolorna, ökade luftföroreningar och en negativ klimatpåverkan.

Projektets fokus har varit kunskapsökning och beteendeförändring i skolor på en lokal nivå. Projektet förväntades resultera i att fler elever, föräldrar och personal fick kunskap om och förståelse för våra transporters klimatpåverkan, motiveras till ändrat beteende samt i större utsträckning väljer mer hållbara transportsätt till och från skolor.

Projektmål

 • Andelen elever och personal som tar sig till skolan genom att resa hållbart med gång, cykel eller kollektivtrafik ska öka.
 • Ta fram en metod och implementera ett arbetssätt för att systematiskt ge föräldrar, elever och personal ökad kunskap om transporters klimatpåverkan samt främja att de reser till och från skolan på ett mer hållbart sätt.

Effektmål

 • Projektet ska bidra till att växthusgasutsläppen från transporter till, inom och från skolor ska minska och att trafiksäkerheten ökar.
 • Projektet ska bidra till ett ökat engagemang och ökad kunskap hos elever, föräldrar och personal om att och hur hållbara transporter bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle.
 • Projektet ska bidra till att eleverna blir piggare, friskare och får bättre koncentrationsförmåga samt att barnens möjlighet att utforska sin närmiljö främjas.

Resultat

 • Resor med hållbara färdsätt ökade markant från 2019 till 2020, från 59 % till 80 %, det vill säga en ökning med 36 %. År 2019 skjutsades 4 av 10 barn till skolan, vilket halverades året därpå.
 • Bilresorna stod också för den största förändringen – en minskning med 21 procentenheter, motsvarande 52 %.
 • Andelen elever som går till skolan ökade mest procentuellt med 47 % och andelen elever som cyklar ökade med 32 %.
 • Att cykla till skolan var det populäraste färdsättet och hälften av alla elever valde detta färdmedel under undersökningsveckan 2020.
 • Den positiva förändringen är en indikation på förändrat beteende till följd av de insatser som genomförts under året.
 • En annan orsak kan ha varit att fler vårdnadshavare arbetade hemifrån på grund av coronapandemin och därför hade mer tid att följa sina barn till fots eller med cykel.
Elever och lärare på Strandskolan i Lomma reser hållbarare idag än för ett år sedan. Cirklarna visar färdmedelsfördelningen våren 2019 jämfört med 2020.

Elever och lärare på Strandskolan i Lomma reser hållbarare idag än för ett år sedan. Cirklarna visar färdmedelsfördelningen våren 2019 jämfört med 2020.

Slutrapporten

Är du intresserad av att läsa mer kring genomförandet av projektet eller ta del av hela resultatredovisningen? Då kan du klicka på länken här för att komma till slutrapporten av projektet Min smarta väg till skolan. Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: