Tillgänglighetsredogörelse

Lomma kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur lomma.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lomma.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
  • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus. Det gäller framförallt områden som ska gå att fälla ut som användaren inte kan nå via tangentbordsnavigering.
  • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk.
  • Det finns formulär som inte ger tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte alltid information om när det finns områden som går att fälla ut.
  • Vid förstoring och ändring av avstånd på texter kan det bli svårt att läsa, för att text krockar eller försvinner.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga.
  • Det uppläsande hjälpmedlet är inte tillgängligt.

Oskäligt betungande anpassning

Lomma kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Lomma kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Vårt uppläsande hjälpmedel är en tredjepartslösning och är inte tillgänglig. Vi har påtalat bristerna för leverantören.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks Länk till annan webbplats. har gjort en oberoende granskning av lomma.se

Senaste bedömningen gjordes den 15 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2021.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Max Borrero
Senast uppdaterad: