Båtar

Är du båtanvändare? Länsstyrelsen tipsar om hur du kan göra för att värna om miljön, både i vattnet och på land.

För att skydda vår miljö är det viktigt att du som fritidsbåtsanvändare följer gällande lagar och rekommendationer. Sedan 1 april 2015 är det förbjudet att tömma latrinavfall i havet.

Det finns flera olika sätt kan skydda sin båt från påväxt, utan att använda miljöfarliga båtbottenfärger som läcker ut i vattnet och på båtuppställningsplatsen. Sedan 2008 är det förbjudet att måla med TBT-färg. Det finns även krav på att färgen måste avlägsnas (till exempel genom blästring eller båtbottentvätt med efterföljande rening), alternativt inneslutas med en speciell spärrfärg.

Vi uppmanar alla båtägare att:

Undvika båtbottenfärger mot påväxt. Det finns billigare och snabbare lösningar som inte sprider gifter till vattnet eller marken:

  • skrovskyddsduk
  • båtbottentvätt
  • tvätta båten för hand uppe på land
  • ta upp båten på land när du inte använder den (med båtlyft, trailer)
  • ultraljud (gör skrovet oattraktivt för djur och sjögräs)

Om du ändå använder båtbottenfärg ska den vara godkänd för användning i ditt område. Båten ska därefter tvättas över en godkänd spolplatta (spillvattnet tas om hand).

Lämna toalettavfall på hamnens latrintömningsstation (kolla upp vilka lösningar som finns i den hamn du besöker).

Använd hamnens miljöstation för att slänga sopor (sopsortera).

Observera gällande hastighetsbegränsningar och beträdnadsförbud i skyddade områden (kan innebära förbud att uppehålla sig på land och vatten). Se skyltar eller läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Visa hänsyn till människor, djur och miljö när du njuter av vår gemensamma natur.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-10-01