Om du vill skydda din båt
från algpåväxt är det viktigt
att tänka på vilken färg
du använder.

Vissa färger är farliga
och förbjudna. Det finns
miljövänliga sätt att
skydda båten också.

Det är förbjudet att
tömma båtens toalett
direkt i vattnet. Lämna
toaletttavfallet på utpekat
ställe i hamnen.

Tänk på hastighetsbegränsningar
och visa hänsyn till
människor, djur och miljö
när du åker båt.

Båtar

För att skydda vår miljö är det viktigt att du som fritidsbåtsanvändare följer gällande lagar och rekommendationer.

Det finns flera olika sätt kan skydda sin båt från påväxt, utan att använda miljöfarliga båtbottenfärger som läcker ut i vattnet och på båtuppställningsplatsen. Det är förbjudet att måla med TBT-färg. Det finns även krav på att färgen måste avlägsnas (till exempel genom blästring eller båtbottentvätt med efterföljande rening), alternativt inneslutas med en speciell spärrfärg.

Vi uppmanar alla båtägare att:

Undvika båtbottenfärger mot påväxt. Det finns billigare och snabbare lösningar som inte sprider gifter till vattnet eller marken såsom:

  • skrovskyddsduk
  • båtbottentvätt
  • tvätta båten för hand uppe på land
  • ta upp båten på land när du inte använder den (med båtlyft, trailer)
  • ultraljud (gör skrovet oattraktivt för djur och sjögräs)

Om du ändå använder båtbottenfärg ska den vara godkänd för användning i ditt område. Båten ska därefter tvättas över en godkänd spolplatta (spillvattnet tas om hand). (Länka till den nya informationen).

Det är förbjudet att tömma latrinavfall i havet. Lämna toalettavfall på hamnens latrintömningsstation (kolla upp vilka lösningar som finns i den hamn du besöker).

Använd hamnens miljöstation för att slänga sopor (sopsortera).

Observera gällande hastighetsbegränsningar och beträdnadsförbud i skyddade områden (kan innebära förbud att uppehålla sig på land och vatten). Se skyltar eller läs mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Visa hänsyn till människor, djur och miljö när du njuter av vår gemensamma natur.

Källa: Länsstyrelsen Skåne

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: