Energi

Lomma kommun bedriver energitillsyn enligt miljöbalken.

Energieffektivisering - bra för både miljö och plånbok

Du som företagare har mycket att vinna på ett aktivt arbete med energieffektivisering. Inte bara ur miljöbelastningssynpunkt utan också genom att lägre energikostnader medför en större lönsamhet för företaget.

Företagarens ansvar

Enligt miljöbalken faller det på verksamhetsutövarens ansvar att använda den ur miljösynpunkt bästa möjliga tekniken, hushålla med råvaror och energi, utnyttja möjligheterna till återvinning samt att i första hand använda förnybara energikällor.

Uppföljning av kommunen

För att kontrollera att större företag verksamma i kommunen följer dessa regler görs inspektioner av miljöenheten.

Tips för energieffektivisering

Det finns många saker du som företagare kan göra för att få ned din energiförbrukning. På Energimyndighetens webbplats kan du hitta mer information.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: