Buss och tåg

Kontantfria bussar och tåg

Alla Skånetrafikens bussar är kontantfria enligt ett beslut från Arbetsmiljöverket. Det innebär att det inte går att betala med mynt och sedlar ombord på bussen.

Köp din biljett i Skånetrafikens app

Från och med den 14 december kan du inte längre använda Jojo-kort för att betala din resa med Skånetrafikens bussar eller tåg. Istället köper du din biljett via Skånetrafikens app, biljettautomat, återförsäljare eller med betalkort direkt på bussen. Som tidigare går det inte att lösa biljett ombord på tåget, utan dessa måste lösas innan påstigning.

I Lomma kommun finns följande ombud för Skånetrafiken:

  • Coop Lomma, Vegagatan 3, Lomma
  • Ica Supermarket, Vikingavägen 1, Bjärred

Bussar i Lomma kommun

Till och från Lomma kommun går fem olika busslinjer:

  • 132 Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö, och omvänt.
  • 133 Malmö - Alnarp - Lomma, och omvänt.
  • 134 Löddeköpinge - Bjärred - Malmö, och omvänt.
  • 137 Bjärred - Lund, och omvänt.
  • 139 Lund - Lomma, och omvänt.

Inom Lomma finns också linje 135 från Lomma busstation till Lomma kyrka. Turerna körs med taxi som måste förbeställas på telefon 0771-77 44 99 minst två timmar i förväg. För grupper på mer än fyra personer måste beställningen göras minst tre arbetsdagar i förväg.

Vissa av turerna på linje 139 från Lund respektive alla turer på linje 133 från Malmö skyltar om på Lomma busstation. Bussarna från Malmö fortsätter som linje 139 mot Lund och bussarna från Lund fortsätter som linje 133 till Malmö. På så sätt är det möjligt att åka från Lund till Alnarp utan att behöva byta buss.

Omläggning av busslinje 132

Busslinje 132 som går mellan Löddeköpinge-Borgeby-Bjärred-Lomma-Malmö fick från och med den 15 december 2019 ändrad körsträcka via Vinstorpsvägen och den nya kollektivtrafiksrampen vid E6an. Nya hållplatser är Lomma station, Poppelgatan och Hans Hanssons väg. Linje 132 stanna inte längre vid hållplats Lomma busstation, Storgatan, Pilgatan och Karstorpstorpsgatan, samt Mellangård, Södergård, Kirsebergsskolan och Östervärn.

Ny sträckning för linje 137

Enligt överenskommelse mellan Skånetrafiken och Lomma kommun har ett nytt alternativ till resväg för linje 137 Bjärred-Lund tagits fram med trafikstart december 2020.

I december 2019 presenterade Skånetrafiken en ny sträckning för busslinje 137 Bjärred-Lund. Linjen har under lång tid körts i en slinga genom Bjärred, och har trafikerat Lundavägen, Bjärred centrum och Löddesnäs. I det förslaget skulle resvägen bli snabbare, men vissa hållplatser försvinna. Synpunkter på sträckningen inkom från kommuninvånarna och efter dialog med Skånetrafiken har nu ett nytt alternativ till resväg tagits fram.

Den nya resvägen innebär att bussen fortsatt kör in i Bjärred via Lundavägen och stannar på hållplatserna Flädie skola, Hans Jonas väg och Medborgarhuset. Därefter kör bussen norrut till Bjärred Centrum, fortsätter sedan norrut vida Löddesnäsvägen, vidare till Löjtnantsvägen, Trollsjövägen och Näktergalsvägen för att nå ändhållplatsen Trädgårdsvägen.

Vid Trädgårdsvägen planeras en vändslinga där avstigning för hållplats Trädgårdsvägen kommer att ske. Här kommer sedan bussen att kunna stå och reglera innan den kör tillbaka. (Regleringstid är en bufferttid som kan användas för paus för chaufförer eller för att ta igen förseningar el dyl.)

Övriga åtgärder som behöver vidtas är att säkerställa att det finns hållplatslägen i båda riktningarna vid samtliga hållplatser. Även framkomligheten på Lundavägen behöver ses över.

Förändringarna förväntas börja gälla fr.o.m. december 2020.

Pågatåg till Lomma kommun

Pågatågstrafik på Lommabanan med hållplatser i Lomma beräknas starta i december 2020. Mer information om Lommabanan hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt Lund-Arlöv Fyra spår

Södra stambanan mellan Lund, Högevall (söder om Lund) och Arlöv kommer att byggas ut från två till fyra spår. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup rustas upp och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Projektet omfattar också en ombyggnad av motorvägsbroarna vid trafikplats Alnarp.

Södra stambanans två spår är idag mycket hårt belastade. Med fyra spår ökar kapaciteten och sträckan blir mindre känslig för störningar. Projektet väntas vara klart 2024.

Läs mer om projektet på Trafikverketöppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2020-03-31