Östra hagen och Västra hagen

Pilträd, gräsmatta och del av en kulle

Genom Karstorpsområdet sträcker sig två sammanhängande parkområden med namnen Östra hagen och Västra hagen.

Den genomgående gång- och cykelbanan kantas av en vacker pilrad av knuthamlade pilar. Området präglas av öppna gräsytor med naturlika planteringar av varierande karaktär. Det finns lekplatser och bollplaner i området.

I Östra hagen finns en plantering med häggmisplar som får en fantastisk eldröd färg under hösten, ett skådespel som du inte vill missa!

Östa hagen

Västra hagen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: