När du tvättar din bil
på gatan kan tvättmedel
och andra medel hamna
i brunnar som inte
är kopplat till reningsverk.

Tvättvattnet kan hamna i åar,
bäckar och till sist i havet.
Tvättvattnet kan vara farligt
för människor, djur och växter.

Om du tvättar din bil
i en gör-det-själv-hall
eller i en automatisk biltvätt
renas det miljöfarliga tvättvattnet.

Biltvätt

När du tvättar din bil på gatan eller garageinfarten rinner tvättvattnet ut till dagvattenbrunnar och därefter orenat ut i våra vattendrag. Tvättvattnet innehåller bland annat tungmetaller, lösningsmedel och tensider som hamnar i åar och bäckar samt slutligen Öresund. Föroreningarna är skadliga för både oss människor och vattenlevande växter och djur.

Alternativ till att tvätta bilen på gatan

Att använda sig av gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt är ett bra alternativ till att tvätta på gatan. Här renas det miljöfarliga tvättvattnet både på anläggningen och därefter i reningsverket.

Lagar och bestämmelser

Enligt 2 kap miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det innebär att den som använder avfettningsmedel och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att miljön inte tar skada. Biltvätt på gatan, där det förorenade tvättvattnet går orenat ut i kommunens vattendrag och slutligen till havet, betraktas därför som olämplig hantering av kemiska produkten och det är olagligt att förorena mark, vatten och luft.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: