Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biltvätt

När du tvättar din bil på gatan eller garageinfarten rinner tvättvattnet ut till gatubrunnar som oftast inte är anslutna till reningsverk. Tvättvattnet innehåller bland annat tungmetaller, lösningsmedel, tensider som hamnar i åar och bäckar samt slutligen Öresund. Föroreningarna är skadliga för både oss människor och vattenlevande växter och djur.

Alternativ till att tvätta bilen på gatan

Att använda sig av gör-det-själv-hall eller en automatisk biltvätt är ett bra alternativ till att tvätta på gatan. Här renas det miljöfarliga tvättvattnet.

Lagar och bestämmelser

Enligt 2 kap miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det innebär att den som använder avfettningsmedel och/eller bilschampo vid fordonsrengöring ansvarar för att miljön inte tar skada. Biltvätt på gatan, där det förorenade tvättvattnet går orenat ut i kommunens vattendrag och slutligen till havet, betraktas därför som olämplig hantering av kemiska produkter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-09-27