Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra hagen och Västra hagen

Pilträd, gräsmatta och del av en kulle

Genom Karstorpsområdet sträcker sig två sammanhängande parkområden med namnen Östra hagen och Västra hagen.

Den genomgående gång- och cykelbanan kantas av en vacker pilrad av knuthammlade pilar. Området präglas av öppna gräsytor med naturlika planteringar av varierande karaktär. Det finns lekplatser och bollplaner i området.

I Östra hagen finns en plantering med häggmisplar som får en fantastisk eldröd färg under hösten, ett skådespel som du inte vill missa!

Östa hagen

Västra hagen

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Hedlund
Senast uppdaterad: 2019-12-30