Om du behöver hjälp
Om det händer en olycka
är det viktigt att veta
vart man ska ringa.
Telefonnummer 112
går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa
när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.

När du ringer 112
ska du berätta vad som har hänt,
var någonstans det har hänt
och vem du är och vad ditt telefonnummer är.
Berätta också om någon är skadad
och vad de har för skador
och om någon är fastklämd.

Om det är bilar med i olyckan
så berätta också
vilken sorts bilar det är.
Om det är en lastbil
berättar du om den har en varningsskylt.
Tala om på vilken sida av vägen
olyckan har hänt.

Om det brinner
Gör så här om det brinner:
Varna andra genom att berätta att det brinner.
Rädda andra människor
om det inte är farligt för dig själv.
Ring telefonnummer 112
och säg att du vill ha hjälp av brandkåren.
Om det inte är farligt för dig
kan du försöka att släcka branden.

Trygg och säker

Flera aktörer samverkar för att göra Lomma kommun till en trygg och säker kommun att bo i. Här hittar du information som kan vara bra att känna till både i förebyggande syfte, men också om olyckan skulle vara framme.

Några viktiga telefonnummer

Vid elavbrott:

Rapportera otrygga platser

Trygghetspunkter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: