Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asfaltsarbete

Vägarbete

Under året kommer det att ske en del åtgärder vad gäller asfaltering.

Under dessa arbetsperioder kommer framkomligheten att begränsas något och vi ber om överseende med detta.

Lomma

Asfaltering på tvärgatorna på Björnbärsgatan pågår. Under 2020 asfalteras även själva Björnbärsgatan.

Under maj kommer det att läggas ny asfalt på Svanetorpsvägen, från E6:ans bro till gränsvägen i Åkarp.

Torsgatan och parkeringsytan i anslutning till Odengatan kommer att få ny beläggning. Belysningsstolpar kommer att bytas ut. Detta arbete kommer att utföras hösten 2019.

I samband med att Vinstorpsvägen byggs om kommer även sträckan mellan Pilgatan och Krukmakargatan att få ny asfalt. Detta utförs i juni.

Bjärred

Husarvägen kommer att få ny toppbeläggning av asfalt under maj månad.

Västanvägen kommer att få ny toppbeläggning från Melbavägen till Norra Västkustägen.
Först kommer det att byggas en trafiksäker överfart i form av ett gupp vid Lingvägen.

Under hösten kommer beläggningsarbeten att ske på Jägarvägen och Svalvägen.

Björnbärsgatan, karta

Björnbärsgatan, Lomma

Svanetorpsvägen

Svanetorpsvägen, Lomma

Kartbild, Torsgatan

Torsgatan, Lomma

Vinstorpsvägen

Vinstorpsvägen, Lomma

Husarvägen, kartbild

Husarvägen, Bjärred

Kartbild Västanvägen

Västanvägen, Bjärred

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: 2019-05-24