Här kan du läsa om de
olika asfalsarbetena som
Lomma kommun ska utföra.

Asfaltsarbete

Vägarbete

Under året kommer det ske en del åtgärder vad gäller asfaltering och beläggningsarbete i Lomma kommun. Under dessa arbetsperioder kan framkomligheten att begränsas något och vi ber om överseende med detta. 

Under servicemeddelande hittar du alltid senaste informationen om pågående arbeten och eventuella trafikstörningar i samband med arbeten på gator och vägar i kommunen.

Lomma

Vår 2020

 • Torsgatan och parkeringsytan i anslutning till Odengatan ska få ny beläggning.
 • Östra Almgatan, mellan Poppelgatan och Nybovägen samt Astrakangatan kommer att få ny beläggning. Under 2021 planeras anslutande sidogator få ny asfaltsbeläggning.
 • Ny beläggning på Järngatan och Kastanjevägen, fram till Industrigatan.
 • Poppelgatan, mellan Industrigatan och Koppargatan, få ny beläggning.

Höst 2020

 • Asfaltering av Björnbärsgatan.
 • Sträckningen mellan Styrbordsgatan, Södervägen och Barbordsgatan planeras att få ny beläggning. Omfattningen är inte fastställd ännu.
 • Gång- och cykelväg mellan Alnarpsvägen och Malmövägen.

Bjärred

Vår 2020

 • Tredje Parkvägen kommer få ny beläggning.
 • Ny beläggning på Bjeres väg.
 • Vasavägen och parkeringsytan där får ny beläggning.

Höst 2020

 • Det planeras för ny beläggning på Talltitevägen.
 • Ny beläggning på Lavendelvägen och Hans Jonas, väg fram till Flädievägen. Under 2021 planeras ny beläggning av Hans Jonas väg, fram till Lundavägen.
 • Gång- och cykelväg Parkallén Bjärred.

Lomma - vår

Kartbild, Torsgatan

Torsgatan, Lomma

Östra Almgatan, Lomma.

Östra Almgatan, Lomma

Kastanjevägen, Lomma

Kastanjevägen, Lomma

Bjärred - vår

Tredje Parkvägen, Bjärred

Tredje Parkvägen, Bjärred

Bjeres Väg, Bjärred

Bjeres Väg, Bjärred

Vasavägen, Bjärred

Vasavägen, Bjärred

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: 2020-04-15