Här kan du läsa om de
olika asfalsarbetena som
Lomma kommun ska utföra.

Asfaltsarbete

Vägarbete

Under året kommer det ske en del åtgärder vad gäller asfaltering och beläggningsarbete i Lomma kommun. Under dessa arbetsperioder kan framkomligheten att begränsas något och vi ber om överseende med detta. 

Under servicemeddelande hittar du alltid senaste informationen om pågående arbeten och eventuella trafikstörningar i samband med arbeten på gator och vägar i kommunen.

Lomma

Vår 2020

 • Torsgatan och parkeringsytan i anslutning till Odengatan ska få ny beläggning.
 • Östra Almgatan, mellan Poppelgatan och Nybovägen samt Astrakangatan kommer att få ny beläggning. Under 2021 planeras anslutande sidogator få ny asfaltsbeläggning.
 • Ny beläggning på Järngatan och Kastanjevägen, fram till Industrigatan.

Höst 2020

 • Poppelgatan, mellan Industrigatan och Koppargatan, få ny beläggning.
 • Asfaltering av Björnbärsgatan.
 • Sträckningen mellan Styrbordsgatan, Södervägen och Barbordsgatan planeras att få ny beläggning. Omfattningen är inte fastställd ännu.

Bjärred

Vår 2020

 • Tredje Parkvägen kommer få ny beläggning.
 • Ny beläggning på Bjeres väg.
 • Vasavägen och parkeringsytan där får ny beläggning.

Höst 2020

 • Det planeras för ny beläggning på Talltitevägen.
 • Ny beläggning på Lavendelvägen och Hans Jonas, väg fram till Flädievägen. Under 2021 planeras ny beläggning av Hans Jonas väg, fram till Lundavägen.
Kartbild, Torsgatan

Torsgatan, Lomma

Beläggningsarbete på Björnbärsgatan.

Björnbärsgatan, Lomma

Text

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: 2020-02-18