Här kan du läsa om de
olika asfaltsarbetena som
Lomma kommun ska utföra
under 2020.

Asfaltsarbete

Vägarbete

Under året kommer det ske en del åtgärder vad gäller asfaltering och beläggningsarbete i Lomma kommun. Under dessa arbetsperioder kan framkomligheten att begränsas något och vi ber om överseende med detta. 

Under servicemeddelande hittar du alltid senaste informationen om pågående arbeten och eventuella trafikstörningar som kan uppkomma i samband med arbeten på gator och vägar i kommunen.

Lomma

Höst 2020

  • Asfaltering av Björnbärsgatan.
  • Sträckningen mellan Styrbordsgatan, Södervägen och Barbordsgatan planeras att få ny beläggning. Omfattningen är inte fastställd ännu.
  • Gång- och cykelväg mellan Alnarpsvägen och Malmövägen.

Bjärred

Höst 2020

  • Det planeras för ny beläggning på Talltitevägen.
  • Ny beläggning på Lavendelvägen och Hans Jonas, väg fram till Flädievägen. Under 2021 planeras ny beläggning av Hans Jonas väg, fram till Lundavägen.
  • Gång- och cykelväg Parkallén Bjärred.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peter Axelsson
Senast uppdaterad: