Bjärehovskolan

Bjärehovskolans entré

Välkommen! Bjärehovskolan ligger i trivsamma Bjärreds tätort. Skolan består av förskoleklass till årskurs nio samt fritidshem.

Vår verksamhetsidé

Vi arbetar medvetet med att utbildningen ska bidra till nytänkande unga, redo att möta framtidens utmaningar med kunskaper som förändrar världen. Vi vill att eleverna ska känna trygghet och arbetsglädje. Likaså att alla ska ges möjlighet att skaffa sig goda kunskaper och erfarenheter som är anpassade efter barnets/elevens förutsättningar, behov och intressen. Alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö, både i leken, i undervisningen och i elevaktiva grupper.

Skolan är indelad i arbetslag, där personal och elever arbetar tillsammans. Arbetslagen har stor frihet att utforma undervisningen efter elevernas behov och intressen.

Idag är vi cirka 650 elever.

Skolan och skolgården

Bjärehovskolan ligger centralt belägen i Bjärred med närhet till grönområden. I nära anslutning finns Gröna lekan som är en lekplats med används flitigt.

Elevens skolgång

  • Till Bjärehovskolan är du välkommen från det att du ska börja i förskoleklass.
  • Du går här till årskurs nio.

Adress

Lingvägen 17, 237 34 Bjärred

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Susanne Haglind

Senast uppdaterad: