Avlösning utanför hemmet

Lomma kommun erbjuder stöd och avlastning i form av olika insatser för dig som vårdar eller hjälper en närstående person.

Avlösning utanför hemmet eller växelvård är ett tillfälligt boende för personer som behöver omfattande vård och omsorg och som vårdas av en anhörig i hemmet. Växelvården syftar till att ge avlastning till närstående som vårdar sin sammanboende partner med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Insatsen ska syfta till att frigöra tid för den som vårdar sin partner så att denne får utrymme för att göra saker på egen hand.

Vill du ansöka om avlastning utanför hemmet, kontakta en biståndshandläggare via Kontaktcenter telefon 040-641 10 00.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Viktoria Nyman

Senast uppdaterad: