Äpplegårdens förskola

Välkommen! Äpplegårdens förskola ligger i Bjärreds tätort. Förskolan består av fyra avdelningar: Talgoxen, Svalan, Bofinken och Herr Kråkan.

Vår verksamhetsidé

Hållbar utveckling är vårt nya fokusområde. Vi ser förskolan som en viktig arena för att utveckla barnens medvetenhet kring hållbarhet på ett lekfullt sätt. Hållbar utveckling i förskolan utgår från de tre dimensionerna ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Förskolan och vår omgivning

Äpplegårdens förskola ligger centralt i Bjärred alldeles intill den nya Bjärehovskolan. Förskolan har för närvarande tre avdelningar, en för de yngre och två för de äldre barnen.

Här finns en stor gemensam gård för aktiv utevistelse, både planerad men även för den spontana leken. Vi använder också gärna vår närmiljö för att utforska och ta del av.

Vi är måna om att aktivt skapa goda relationer till alla barn och vårdnadshavare på förskolan då det har stor betydelse för barnens trygghet, trivsel och för deras lärande. Vi ser oss alla som viktiga för samtliga barn och gör därför gemensamma aktiviteter under året.

Adress

Vikingavägen 22A och 22B, 237 34 Bjärred

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Flotow

Senast uppdaterad: