Slättängsdammarna

Vattendrag och grön växtlighet runtomkring

Precis nordväst om centrala Lomma ligger ett tätortsnära rekreationsområde med nio dammar som sedan år 2008 är ett naturreservat.

Området är en oas med ett naturligt uttryck som liksom flyter in i Lomma tätort. Området inbjuder till promenader och stillsamma fikastunder. Vegetationen är varierande vilket innebär att fåglar och fladdermöss trivs bra. Fladdermössen jagar nästan omärkt insekter över vattenytorna på kvällarna. Om du har tur att komma över speciella hörlurar som uppfattar deras läten kan du lära dig mer om vilka arter som flyger runt i mörkret.

Slättängsdammen uppskattas även av fiskare. Löser du fiskekort kan du fiska gädda, abborre, id, mört, ruda och sutare. På vintern kan du till och med ismeta.

Dammarna uppkom efter gamla lertäkter från tegelbrukens tid. Leran runt om Lomma var speciellt lämpad för tegeltillverkning. Leran kallas helt enkelt för Lommaleran och är en senglacial marin lera. Idag syns den gula färgen på många hus runt om i Lomma. Lommas första tegelbruk anlades redan år 1682 och tack vare tegelbruken kunde samhället expandera. Hamnen blev större på grund av transporterna och när tegelstensindustrin var som störst tillverkades drygt 2,5 miljoner tegelstenar om året. Allt eftersom tegelbruken lades ner med början kring förra sekelskiftet fylldes täkterna med grundvatten och dammar bildades. Än idag syns rester från bruken samt gamla husgrunder och trädgårdar i naturreservatet.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • störa, samla in eller döda däggdjur, kräldjur eller groddjur
 • fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerade på karta i fastställd skötselplan
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta eller på annat sätt övernatta
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: