Kritik på teknik

Våren 2019 skickades en enkät ut till 500 kommuninvånare för att ta reda på invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Enkäten bestod av 43 frågor och skickades ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. 56,4 procent besvarade enkäten.

Resultatet av enkäten presenteras i rapporten ”Kritik på teknik ”.

Rapporten har följande rubriker:

  • Gator och vägar
  • Parker och lekplatser
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Avfallshantering
  • Kommuninformation och -kontakt

Lomma kommun har deltagit i undersökningen fem gånger tidigare; 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katerina Katsanikou

Senast uppdaterad: