Kritik på teknik

Våren 2022 skickades en enkät ut till 500 kommuninvånare för att ta reda på invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Enkäten bestod av 44 frågor och skickades ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. 55 procent valde att besvara enkäten.

Resultatet av enkäten presenteras i rapporten ”Kritik på teknik 2022 ”.

Rapporten har följande rubriker:

  • Resande
  • Gator och vägar
  • Parker och lekplatser
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och avfallshantering
  • Kommuninformation och -kontakt

Lomma kommun har deltagit i undersökningen flera gånger tidigare. De senaste rapporterna finns tillgänliga nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Katerina Katsanikou

Senast uppdaterad: