Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kritik på teknik

Våren 2019 skickades en enkät ut till 500 kommuninvånare för att ta reda på invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Enkäten bestod av 43 frågor och skickades ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldern 18-74 år. 56,4 procent besvarade enkäten.

Resultatet av enkäten presenteras i rapporten ”Kritik på teknik ”.

Rapporten har följande rubriker:

  • Gator och vägar
  • Parker och lekplatser
  • Kommunalt vatten och avlopp
  • Avfallshantering
  • Kommuninformation och -kontakt

Lomma kommun har deltagit i undersökningen fem gånger tidigare; 2004, 2007, 2010, 2013 och 2016.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Per Larsson
Senast uppdaterad: 2019-10-02