Linneaskolan vid Karstorp Norra

Namnskylt vid huvudentrén

Under hösten 2021 tog vi det första spadtaget till det som ska bli den nya grundsärskolan i Lomma kommun. Den nya byggnaden uppförs på skolområdet vid Karstorp Norra i Lomma. Observera att skolformen har bytt namn till "anpassad grundskola" den 1 juni 2023.

Lomma kommun har fattat beslut att driva grundsärskola i egen regi. Vid Karstorp Norra har en grundsärskola nu byggts med fokus på hög kvalité och stor lyhördhet för elevernas individuella behov. Bygget inleddes under hösten 2021 och invigning av verksamheten sker i augusti 2022.

Vid två tillfällen har vårdnadshavare bjudits in till informationsmöte om den nya skolan. Då fick de även chans att se skisserna och ritningarna över den kommande skolbyggnaden och utemiljön runt omkring. Elever mottagna i grundsärskolan behöver alltid en anpassad lärmiljö, behovsanpassad utifrån varje elevs behov.

En landskapsarkitekt har skapat en utemiljö som bygger på lust, tillgänglighet och rörelseglädje. Varje stadie har en egen nära utemiljö med möjlighet till undervisning utomhus och möjlighet till egen plantering. Det kommer finnas gungor, pingisbord, småbord, multiaktivitetsbana, skog och natur att strosa runt i och möjlighet att vara ute under tak/sol- och regnskydd.

Översiktsvy av skolan. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Översiktsvy. Illustration: Kamikaze Arkitekter

Om grundsärskolan

Grundsärskolan ska finnas för elever i årskurs k 1–9. Vår ambition är även att kunna erbjuda en kvalificerad förskoleverksamhet. Vi kommer att erbjuda både ämnes- och ämnesområdesundervisning.

Skolan kommer att ha åldersblandade klasser uppdelat i lågstadie, mellanstadie och högstadie. Varje stadie kommer ha egen ingång, med eget kapprum och anpassade toaletter med duschmöjlighet. Läroplanen för grundsärskolan lägger fler timmar på ämnen som hemkunskap och slöjd. Varje hemklassrum kommer därför att ha ett litet kök där hemkunskap, bild och fritid kan bedrivas. Utöver det bygger vi med en hög standard för ljud- och ljuskänsliga elever och mer flera digitala lösningar för att skapa stimulerande inlärningsmöjligheter.

Undervisningen i grundsärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer läroplan, Lsär11 och kursplanerna är anpassade för skolans elever. På Linneaskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar.

Avdelningen för funktionsstöd – Skolskeppets verksamhet

Skolskeppet verkställer beslut om LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) för insatserna korttidsvistelsen och korttidstillsyn för Lomma kommuns elever. Dessa elever kommer också använda och vistas i våra nya lokaler för att barnets helhet ska vara så bra och kontinuerlig som möjligt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: